Amendement ‘focus op behoud erfgoed’

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 juli 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 48/22 Kadernota 2022-2023 en Ontwerpbegroting 2022-2023 van Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies

Besluiten in ontwerpbesluit 48/22 B

“Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2022-2023 van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies.”

te wijzigen in

“Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten de volgende zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022-2023 van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies: de begroting van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies is teveel gericht op marketing en communicatie, met de daarbij voorziene personeelskosten, in plaats van het op het behoud van erfgoed.”

 

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant