Spreektekst Begrotingswijziging Starttrance Uitvoeringsprogramma Ontwikkelingsagenda Spoor, HOV en Knooppunten

Voorzitter,

Vanmiddag gaan we besluiten of we wel, of niet 4.720.000 geoormerkte Eurie’s uit het Brede Doel Uitkerings-potje ter beschikking gaan stellen voor de zogenaamde “Starttrance”.

Deze “starttrance” is een uitgewerkt voorstel van de Stuurgroep Netwerkprogramma Branbantstad alwaar wij als provincie aan gaan co-financieren.

Deze starttrance moet gaan bijdragen aan een zogenaamd “sterker mobiliteitsysteem voor openbaar vervoer, knooppunten en goederenvervoer per spoor in Brabant”.

Iets alwaar de PVV normaal gesproken gewoon van harte mee kan instemmem, mits dit niet ten koste gaat van het complete mobiliteitsverhaal in onze provincie.

En daar gaat het mis voorzitter….

Met de combinatie HOV en Eindhoven vers in ons achterhoofd en de verkeerschaos die dat heden ten dage geeft heeft de PVV kritisch gekeken naar de het overzicht van maatregelen die in deze starttrance vermeld staan.

Tussen alle fietsenhokken en parkeerplaatsen in de nabijheid van NS stations door staat sowieso één maatregel die bij onze fractie vragen oproept. Niet alleen bij onze fractie, maar ook bij bijvoorbeeld ondernemers in de Bossche binnenstad.

Het betreft projectvoorstel 1, in cluster 1, de HOV-assen versnellen:

We gaan € 200.000,- provinciaal geld bijdragen in een aanpassing waarbij de van Berckelstraat en de Stationstunnel in Den Bosch exclusief voor openbaar vervoer en nood + hulpdiensten bestemd gaan worden.

Lees ik dat goed voorzitter: Worden deze belangrijke verkeersslagaders in de binnenstad van Den Bosch werkelijk afgesloten voor autoverkeer?

In hoeverre is het zeker dat deze maatregel genomen gaat worden en hebben de Bossche volksvertegenwoordigers zich al over deze plannen kunnen uitspreken?

Ik ben afgelopen dinsdagmiddag eens met de “starttrance” in de hand de binnenstad van Den Bosch in geweest en ondernemers gesproken in de Berckelstraat en in de omgeving van de Stationstunnel.

Niemand wist maar iets af van deze plannen…….

Voorzitter, heeft GS enig idee, als dit zo is, met welke ellende we ondermeer ondernemers in de nabijheid van deze verkeersslagaders opzadelen? Ik na afgelopen dinsdag wel!

Niet alleen ondernemers, maar ook bewoners die in Den Bosch in de achterliggende wijk van de van Berckelstraat naar het centrum willen reizen, zadelen we op met deze verkeersobstipatie veroorzakende maatregel.

Meer autokilometers = meer uitstoot = meer fijnstof, alwaar we Den Bosch mee gaan confronteren. Is dat de “smart-mobility” die het college voor ogen heeft?

De PVV is geenszins van plan om haar medewerking te verlenen aan plannen die Den Bosch aan een verkeersinfarct in de binnenstad gaat helpen, vandaar dat we ook een amendement indienen. Iemand moet ondernemers en bewoners beschermen tegen puur GroenLinks-mobiliteitsbeleid, ons voorgelegd door een VVD gedeputeerde, alwaar realiteit totaal uit het oog verloren wordt.