Spreektekst extra PS-vergadering over BPO-rapport stikstof en industrie

Voorzitter. Vorig jaar op 7 juli heeft deze coalitie besloten dat de kleinschalige agrarische gezins- en familie boerenbedrijven in Brabant financieel kapot gemaakt moesten worden….
Dat ondoordachte besluit gaat elk boerenbedrijf gemiddeld tussen de 100.000 en 200.000 euro kosten. 

Door deze ijskoude sanering moeten vele honderden boeren in Brabant stoppen met hun kleinschalige gezins- of familie bedrijven. En van de bedrijven die wél zullen doorgaan, daarvan zullen vele onder de armoedegrens terechtkomen.

Kleinschalige boeren zullen hierdoor verdwijnen uit Brabant. 
Hier is een historische fout gemaakt… 

7 juli 2017 was het belangrijkste debat in Brabant van de laatste eeuw…. En juist tijdens dit debat hield gedeputeerde Johan van den Hout een voor hem lastig rapport achter voor de Staten.

Door deze informatie achterstand konden de Staten hun controlerende taak op 7 juli niet uitoefenen.

De PVV fractie wil van de gedeputeerde weten of dit rapport achter is gehouden om het politieke draagvlak te vergroten zodat er nog meer boerenbedrijven op korte termijn kapot gemaakt konden worden door de VVD, SP, D66 en PvdA?

Waarom heeft hij dit rapport niet aangeboden aan de Staten in de voorbereiding van het debat van 7 juli?

Is het bij gedeputeerde bekend dat hij de leden van Provinciale Staten actief moet informeren over hun werkzaamheden?

Kan gedeputeerde uitleggen wat hij verstaat onder de informatie plicht?
Kan gedeputeerde aan de Staten uitleggen wat er integer is aan het onder de pet houden van dit rapport?

Kan gedeputeerde mede delen of er meer rapporten onder de pet worden gehouden?
Is het verzwijgen van informatie voor de Staten niet de ultieme vorm van minachting richting de Staten van de gedeputeerde?

Het stilhouden van dit onwelgevallige rapport, zelfs nadat op 7 juli bij herhaling is gesproken over de link tussen de industrie en de PAS, komt neer op het onvolledig en onjuist informeren van de Staten…….dit is een politieke doodzonde.

De cultuur van wederzijds vertrouwen is hiermee onherstelbaar beschadigd.

En toen dit geheim van de gedeputeerde uitkwam probeerde gedeputeerde van den Hout alsnog zijn handen te wassen in onschuld.
Volgens hem zou dit rapport geen informatie bevatten die relevant zou zijn geweest tijdens het debat. 
Wat een ongekende arrogantie van deze gedeputeerde… als gekozen volksvertegenwoordiger maak ik zelf de beslissing welke informatie voor mij relevant is… en niet gedeputeerde van den Hout.

Gedeputeerde van den Hout heeft enkel te voldoen aan zijn informatieplicht en hij moet niet gaan bepalen wat voor mij van belang is.

Deze grenzeloze arrogantie past niet bij gedeputeerde wiens rol het is om de leden van de Provinciale Staten actief te informeren.

Gedeputeerde had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en dit rapport proactief in de voorbereiding van het landbouw debat van 7 juli aan de Staten moeten aanbieden en niet maanden later. De Staten verwachten van een gedeputeerde dat hij hen juist, tijdig en volledig informeert en niet de zaak toedenkt.

Gedeputeerde hoe kunt u dit nog geloofwaardig uitleggen aan de vele boeren gezinnen door uw voorstel kapot worden gemaakt?
Gedeputeerde had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen maar dat heeft hij niet gedaan.
Onacceptabel… de geloofwaardigheid van deze gedeputeerde is weg.

Vandaag zal gedeputeerde wellicht nog een poging gaan ondernemen om zijn hachje te redden. Maar op een gegeven moment houdt het op, het vertrouwen is beschadigd, aan niet integere politici heeft Brabant geen behoefte.

Als deze gedeputeerde een vorm van zelfreflectie heeft, dan stapt hij op, zodat het aanzien van onze Staten en de politiek in het algemeen niet meer schade oploopt.

Gedeputeerde trek uw conclusies!

Voorzitter tot zo ver.