Spreektekst Aanpassingen in het EVZ-beleid

Onder de A58/A4 tussen Bergen op Zoom en de Gemeente Woensdrecht aan de rand van de Brabantse wal nabij het landgoed Mattemburgh is een zogenaamde ecologische verbindingszonde aangelegd. Hier is een grote tunnelbuis (met tralies) geplaatst. Voordat graafmachines deze tunnel konden plaatsen is er een flink stuk prachtig bos gekapt.

Maar nu deze ecologische verbindingszonde eindelijk klaar is, kunnen dieren deze ecologische verbindingszonde niet gebruiken omdat deze tunnelbuis (15 centimeter) onder water staat.

Verder is er door de tunnelbuis is er een flinke hobbel ontstaan op de weg, in de volksmond noemt men deze hobbel de springschans omdat automobilisten die niet vol op de rem trappen worden gelanceerd.

Dit mislukte project, deze niet bruikbare ecologische verbindingszone heeft de belastingbetaler bijna één miljoen euro gekost.
Terwijl op maar enkele tientallen meters er al een bestaande tunnel lag, die ook onder de snelweg loop. Dit is maar één voorbeeld van maar één ecologische verbindingszone ….en hier is al één miljoen belastinggeld weggegooid.

En met het voorliggende voorstel wil gedeputeerde dat gemeenten nog maar 25% hoeven mee te betalen aan dit soort kansloze ecologische verbindingszones. De rest betaald de provincie wel.
De aanleg van nieuwe ecologische verbindingszones staat stil omdat gemeenten deze kansloze ecologische verbindingszones ook niet belangrijk genoeg vinden.

Maar om deze kansloze EVZ’s toch te realiseren kiest deze gedeputeerde weer voor de makkelijkste weg. Hij gaat gewoon met nog hogere subsidies strooien. Tsja, Groen Links kan één ding héél goed en dat is het geld van de belastingbetaler verbrassen.

Geld dat ooit opgebracht is door hardwerkende Brabantse burgers wordt nu verbrast door een Groen linkser uit Delft, die hier zelf geen één euro aan heeft mee betaald.

De PVV is blij dat er geld van het budget overblijft omdat bepaalde ecologische verbindingszones al gerealiseerd zijn of omdat bepaalde stukken goedkoper kunnen worden gerealiseerd. Maar ga dit geld dan niet meteen stuk smijten. Ga er verstandig mee om. Laat dit geld terugvloeien naar de algemene middelen en draai hiermee (gedeeltelijk) de verhoging van de provinciale opcenten terug.
Laat de Brabanders ook eens meeprofiteren van een meevaller.
De PVV zal met een motie/amendement in stemming brengen om dit te realiseren.
Dan zien de Brabantse kiezers wat de politieke partijen in dit huis belangrijker vinden een betrouwbare overheid die zich aan de subsidie afspraken houdt en die netjes met de financiën omgaat en de Brabantse burgers niet onnodig hoge opcenten laat betalen of kiezen deze partijen voor een Groen Linkser die met geld smijt, dat toch niet van hem is.

Waar GroenLinks ook om bekend staat is hypocriet gedrag. Wel ecologische verbindingszones aanleggen zogenaamd voor vleermuizen maar verderop wel windmolens plaatsen. De grootste slachting van vleermuizen vindt namelijk plaatst bij windmolens. Het overgrote deel van de vleermuizen sterft zonder direct contact met de windmolen. Een vleermuis die in de buurt van een windmolen vliegt ondergaat een snelle daling van luchtdruk, waardoor de longen van een vleermuis uitzetten. Als gevolg hiervan knappen kleine bloedvaatjes in de longen van de vleermuis. De vleermuis verdrinkt daarna in zijn/haar eigen bloed. Als dit college echt de vleermuizen wil beschermen moeten ze direct stoppen met het bouwen van windmolens.

Voorzitter, afsluitend.
In Brabant hebben honderden jaren lang al prachtige ecologische verbindingszones. Dat zijn onze prachtige weilanden. Maar dit college is juist keihard bezig om onze boeren wegpesten zodat ze die prachtige weilanden vol zetten met zonneparken, windmolens en landschap ontsierende logistieke blokkendozen.

De PVV gaat hier niet in mee. Nu niet, nooit niet. Daarom zal de PVV tegen stemmen.