Spreektekst Begrotingswijziging Uitvoering van faunapassages en weide- en akkervogelbeleid

Om een probleem op te lossen is allereerst een goede analyse nodig.

Eerst moeten we weten wat de huidige situatie is (analyse), pas dan kunnen we bepalen waar we heen willen (doelstellingen), vervolgens bepalen we de manier waarop we het probleem gaan oplossen (strategie). Met andere woorden: eerst beleid, dan geld.

Jarenlang was dit ook de traditie in onze provincie maar sinds GroenLinks is toegetreden tot de coalitie is dit beleid losgelaten. Er wordt flink gestrooid met uw belastinggeld.

Ze, de VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan nu weer 5 miljoen van uw belastinggeld stuk slaan. 5 miljoen wordt effe snel uitgeven aan linkse hobby’s alsof 5 miljoen niets voorstelt.

De PVV krijgt van de coalitie 2 A4tjes waar we het mee moeten doen, en in deze twee A4tjes staat niet waarom we 5 miljoen uitgeven en wat dit bedrag moet opleveren aan resultaat…niets.

U, de Brabander moet keihard werken en daarna moet u heel veel belasting betalen. En dan hoopt u dat er verstandig omgegaan wordt met uw geld, helaas is dit niet het geval.

De PVV is bij uitstek de partij voor de natuur en het behoud van de weide en akkervogels…maar doelloos met geld strooien daar zijn wij niet van.

De PVV wil zuinig en verstandig omgaan met het belastinggeld uw belastinggeld. Daarom zijn wij genoodzaakt om tegen dit “plan” van o.a. de VVD en GroenLinks te stemmen.