Spreektekst Afsprakenkader toekomstige kapitaalbehoefte Enexis en eenmalige dividenduitkering Fudura

Het huidige elektriciteitsnetwerk zoals het er nu ligt is in de afgelopen 70 jaar opgebouwd. Dat het netwerk in de komende 20 jaar verdubbeld moet worden is puur te wijten aan overheids- en provinciaal beleid.

De volgende beleidsmatige keuzes hebben de problemen op het elektriciteitsnet veroorzaakt:


• Het van het gas af dwingen van industrie en woningen
• Het subsidiëren van elektrische voertuigen
• Het en masse neerplempen van zonneparken en windmolens
• De explosieve bevolkingsgroei door per jaar een stad als Maastricht aan immigranten binnen te halen.
Het enorme probleem met het netwerk heeft al in diverse kranten gestaan. Op 28 februari nog in het financieel dagblad.

Het falende beleid heeft er nu voor gezorgd dat netwerkbedrijven meer moeten investeren dan ze kunnen betalen. Hierdoor moet het Rijk dan bijspringen. Met als gevolg:
- Minder zeggenschap
- Verwatering van de aandelen
- Een veto stem vanuit het rijk

Waar de PVV de grootste bedenking en zorgen over heeft is een kleine alinea op pagina 12. Ik zal het vanwege de tijd niet citeren, maar het gaat over een lobby om ACM en wetgever te bewerken.

In gewoon Nederlands staat er: we willen de terugverdientijd verkorten en de burger daarvoor laten betalen. Dit betekent voor de burger naast torenhoge kosten voor de levering van energie, dat ook de netwerkkosten gigantisch omhoog gaan.

Om wat bedragen te noemen:
De kosten van uitbreiding zijn in 2022,2023 en 2024 al 1 miljard 230 miljoen euro. Dit is dus naast het reguliere onderhoud. De komende jaren zullen deze extra kosten blijven. Waarschijnlijk nog wel meer worden.

De eenmalige dividenduitkering ivm Fudura. De verkoop van Fudura heeft Enexis 1,1 miljard euro opgeleverd. Als gevolg van de verkoop daalt de winst van enexis en dus ook het dividend van de aandeelhouders. Als compensatie krijgt de provincie Brabant 30,8 miljoen eenmalig. Dit is een compensatie van 10 jaar.

De PVV ziet liever de opbrengst gebruikt worden voor de aflossing van de converteerbare lening van 150,9 miljoen die door de provincie aan Enexis verstrekt is. Door vreemd vermogen af te lossen verbeter je ook de solvabiliteit van je onderneming.

Dit hele afsprakenkader is dus slecht voor de provincie en slecht voor de inwoners. Daartoe dien ik de volgende amendementen in.