Spreektekst slotwijziging 2023

Voorzitter de slotnota betreft de laatste begrotingswijziging van 2023. PS worden geacht om de begrotingswijzigingen inclusief de begrotingssubsidies vast te stellen.

Vorig jaar bij de slotnota heeft de PVV het college aangesproken op het feit dat diverse subsidieontvangers zich niet houden aan de subsidievoorwaarden, omdat zij op geen enkele manier

in hun communicatie-uitingen melding maken van het feit dat zij hun doel of project realiseren met behulp van Brabants publiek geld. Dit is een specifieke eis op grond van de ASV.

De PVV constateerde daarbij vorig jaar dat er weinig was verbeterd ten opzichte van tien jaar geleden toen het college er ook reeds op werd aangesproken.

Voorzitter, de gedeputeerde had vorig jaar mooie woorden hierover. Zo gaf hij aan dat er gecontroleerd werd of de verplichtingen nagekomen worden, en ook dat hij het persoonlijk erg belangrijk vindt dat subsidieontvangers de inzet van de provincie publiek benoemen in hun uitingen.

Maar voorzitter, die mooie woorden blijken vooral loze praatjes. De genoemde voorbeelden van vorig jaar, zoals Libema’s Safari Resort en het Holst Centre, waar miljoenen provinciaal publiek geld naar toe gaat, vertikken het nog steeds om vermelding op hun website te doen van het feit dat de Provincie bijdraagt met publiek geld.

Dat betekent dus dat de Provincie helemaal niet controleert of handhaaft, en de gedeputeerde het kennelijk ook geen biet interesseert. Voorzitter, ik vraag het college dan ook nogmaals de subsidie van deze organisaties met terugwerkende kracht in te trekken.

Voorzitter, dan een vraag over de lijst met subsidies die nog in de pijplijn zouden zitten.

We ontvingen een actualisatie van de lijst met nog in de pijplijn zittende subsidies, waarvoor dank.

We lezen in het memo van het college dat er voor bijna 20 miljoen aan subsidies doorschuift naar 2024. Voorzitter ik zou toch graag willen weten hoe dat in het licht van ons budgetrecht precies werkt. Kan de gedeputeerde toelichten waar die doorschuivingen terug te vinden zijn? In hoeverre zijn dit feitelijk begrotingsonrechtmatigheden?

Voorzitter, tenslotte nog een verzoek. Wat de PVV opvalt, en wat we reeds vaker hebben aangekaart, is dat de ontwerpbesluiten van het college vaak veel deelbesluiten in één bevatten. Dat is niet bevorderend voor de transparantie, komt bestuurlijk niet zuiver over, en eerlijk gezegd lijkt het ons erg lastig voor partijen die over verschillende begrotingen verschillend gestemd hebben. Wij vragen dan ook om besluiten die betrekking hebben op verschillende begrotingsjaren, voortaan te splitsen in meerdere deelbesluiten.

Voorzitter, tot zover.