Spreektekst Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west)

Voorzitter,

In de themavergadering gaf gedeputeerde Dirken aan “als we nu from scratch zouden beginnen, dan misschien hadden we het misschien anders aangepakt en op andere onderdelen, maar nu opnieuw opdelen zou nieuwe procedure betekenen”. Zegt de gedeputeerde daarmee eigenlijk niet gewoon dat het GOL in een tunnelvisie zit, waarbij het zo’n kostbaar prestigeproject is geworden dat andere afwegingen niet meer mogelijk zijn? Daarom de vraag in hoeverre het GOL nog wel behulpzaam is aan de ooit beoogde doelen: worden die überhaupt nog wel behaald? En staan die nog wel in verhouding tot de kosten en gevolgen voor de leefomgeving? Zou het daarom niet verstandig zijn om een actuele MKBA-analyse op te stellen en vooral ook de omwonenden hierbij betrekken?

Na de uitspraak van de Raad van State zou, om de tunnelvisie te doorbreken, met PS een go/no go-moment afgesproken moeten worden, waar ook de MKBA-analyse bij betrokken kan worden. Is GS hiertoe bereid?

Zoals aangekondigd in de themavergadering heb ik ook nog even met de omwonenden van Van GOL naar Beter overlegd. Zij kwamen met een opmerkelijke actuele ontwikkeling: al twee jaar lang probeerden zij de verkeerscijfers boven tafel te krijgen, om deze te kunnen toetsen daar zij sterk twijfelen aan de betrouwbaarheid hiervan. Onregelmatigheden die zij aantroffen konden niet door de provincie of bureau Goudappel verklaard worden.

Zo is er sprake van een merkwaardige veronderstelde afname van verkeer op de A59. Nadat een Woo-verzoek hierover aanvankelijk geweigerd werd door GS, zijn pas vorige week de verkeerscijfers alsnog gegeven, maar zónder het daarbij gebruikte Omnitrans model. Waarom heeft GS hier zo lang mee gewacht? Waarom krijgen omwonenden dit model niet, is GS alsnog bereid dit te verstrekken? En hoe verhoudt deze houding van GS zich tot de aankomende Open data richtlijn, welke o.a. ziet op hergebruik van verkeerscijfers, die ook deze provincie zal moeten implementeren?