Persbericht en Statenvragen “Brabants college gelooft nog in sprookjes”

Voor degene die nog in sprookjes gelooft: 9 oktober is de opening van de expositie MozaïekBrabant met een heus Brabants vliegend tapijt. Vanaf die datum maakt het reusachtige tapijt een rondreis langs vijf locaties in Noord-Brabant om vervolgens een centrale plek te krijgen in het verbouwde provinciehuis.

Volgens de PVV in Brabant gelooft de provincie Noord-Brabant nog in Oosterse sprookjes. Fractielid Joyce Kardol: ‘’ Belachelijk dat aan dit soort elitaire hobby’s van de gedeputeerde belastinggeld wordt uitgegeven. Ook de provincie kan het geld maar een keer uitgeven. Nut en noodzaak van MozaïekBrabant en dit reizend tapijt is niet aangetoond. Daarnaast hebben we in Brabant een mooi provinciehuis met veel kostbare kunstwerken, daar hoeft er niet nog eentje bij.’’

Reden voor Kardol om Statenvragen te stellen over dit Brabants reizend tapijt.

 

Geacht college,

In de uitnodiging die namens gedeputeerde De Boer voor de expositie MozaïekBrabant op 29 september 2014 is verstuurd staat onder meer vermeld: ‘’U kent vast het vliegend tapijt in de Efteling. Maar wist u dat Brabant binnenkort ook een reizend tapijt heeft?’’. Dit roept bij de PVV de volgende vragen op:

1.      Ons college gelooft schijnbaar nog in Oosterse sprookjes. Waarom moet de Brabantse belastingbetaler betalen voor de elitaire hobby’s van de gedeputeerde?

  1. Heeft dit reizend tapijt ook maar één cent gemeenschapsgeld gekost? Zo ja, om hoeveel geld gaat het en hoeveel fte’s zijn hiermee gemoeid?
  1. Op de website van mozaiekbrabant.com is te lezen dat het Brabants kenniscentrum kunst en cultuur (BKKC) is aangesteld voor de programmering en coördinatie. Ontvangt deze instelling (naast de jaarlijkse miljoenensubsidie) hiervoor nog een aanvullende financiële bijdrage?
  1. Tot welke besluitvorming moet dit reizend tapijt voor de Brabantse bevolking leiden?

Hoogachtend,

Joyce Kardol

PVV Noord-Brabant