PVV Brabant kraakt plan HSL: VVD-gedeputeerde is spoor bijster en weg kwijt!

De Brabantse PVV veegt de vloer aan met een luchtballonnetje van de Eindhovense burgemeester Van Gijzel (PvdA) en gedeputeerde Van der Maat (VVD), waar het gaat over aanleg een HSL-treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. “Een nóg slechter plan dan de Betuwelijn en Hanja Maij-Weggens carpoolstrook bij elkaar, bizar”, aldus statenleden Willem Bakker en Harry van den Berg.
 
“Een intercityverbinding van 100 miljoen is prima te verdedigen. Krankzinnig is het uitgeven van 10 miljard euro om er voor te zorgen dat de anderhalve passagier per uur die van Eindhoven naar Düsseldorf wil een paar minuten sneller op plaats van bestemming is. Dan ben je het spoor bijster en de weg volledig kwijt”.
 
De PVV heeft het provinciebestuur een lijst met 8 grote knelpunten op de Brabantse snelwegen en de N65 meegegeven, met concrete voorstellen en een kostenoverzicht. “Het aanpakken van alle knelpunten kost in totaal minder dan de helft dan dit bizarre spoorplan”.
 

Geacht college,

Op 13 januari plaatste gedeputeerde Van der Maat een tweet (1) waarin hij oppert dat er een hogesnelheidslijn á raison van € 10 miljard moet komen tussen Eindhoven en Düsseldorf. In een artikel in het Eindhovens Dagblad (2) wordt dit nog eens bevestigd.

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1              Deelt het college de mening van gedeputeerde Van der Maat dat er een HSL-verbinding van € 10 miljard moet komen tussen Eindhoven en Düsseldorf? Zo ja, waarom?

2              Hoeveel sneller is een passagier met de HSL van Eindhoven naar Düsseldorf dan met de voorgestelde Intercityverbinding en waarom is dit verschil volgens u een dergelijke investering waard?

3              Zou er bij de aanleg van een HSL een volledig nieuw spoor dwars door Eindhoven en Helmond aangelegd moeten worden, gezien de drukte met de huidige passagiers- en goederentreinen? Zo ja, is het beetje tijdwinst een jarenlange, grootschalige puinhoop in genoemde steden (en andere steden en dorpen) waard?

4              Voor minder dan 10 miljard euro kunnen ook de volgende Rijksinfraprojecten worden uitgevoerd (met zeer grove kosteninschatting op basis van sobere, maar effectieve uitvoering vanuit vergelijking met andere, gerealiseerde projecten in Nederland):


Knelpunt nr. 1: A58 / A4 Bergen-op-Zoom - Eindhoven

Het huidige kabinet heeft op de A58 de geplande verbredingen tussen KNP Galder en KNP St. Annabosch (onder Breda, tussen A16 en A27) en tussen KNP De Baars en KNP Batadorp (Tilburg - Eindhoven) enkele jaren naar achteren geschoven. Inmiddels is het weer iets naar voren geschoven..
Advies PVV NB:  spoedaanpak verbreding en ook direct het stuk tussen Tilburg en Breda meenemen. Dit stuk is nu al een fuik met dagelijkse congestie en is zonder aanpassing aan kunstwerken eenvoudig te verbreden naar 2x 3. Daarnaast moet ook de rest van de A58 (+A4 bij Bergen op Zoom) aangepakt worden, (eventueel zijn spitsstroken op de trajecten Breda-West - Bergen op Zoom - KNP Markiezaat te overwegen uit kostenoogpunt) Grove kostenindicatie: Eindhoven - Breda volledig ca. 450 mln (wordt uitgevoerd), volledig o.b.v. spitsstroken overige trajecten nog eens + 100 - 200 mln. in sobere uitvoering

Knelpunt nr. 2: A67 Eersel - Zaarderheiken

Levensgevaarlijke weg door enorm aandeel vrachtverkeer en erg korte invoegstroken. Capaciteit over het algemeen nog voldoende (m.u.v. Geldrop-Leenderheide), maar loopt snel vol. Zal nog verder toenemen omdat we in Ruil voor het verzuipen van de Hedwigepolder de Haven van Antwerpen beter bereikbaar hebben gemaakt. Ook de aantakking van de nieuwe N69 bij Veldhoven zorgt voor de noodzaak tot verbreding.

Advies PVV NB: Eerste urgentie is het eerder wegbezuinigde stukje tussen Leenderheide en Geldrop, dit moet per direct (wordt uitgevoerd). Op korte termijn moet de hele A67 verbreed worden om alle vrachtwagenchauffeurs ruim baan te bieden om spullen van Antwerpen naar het Ruhrgebied te brengen. Grove kostenindicatie ca. 250 - 500 miljoen

Knelpunt nr. 3: Ruitstructuur Eindhoven

Missing link in de ruit Eindhoven is een verbinding tussen KNP Ekkersrijt en de N279. Vergevorderd plan is nu afgeschoten bij de Provincie, maar kan direct weer opgepakt worden. Verbreding tussen Aarle-Rixtel en Veghel kan wat ons betreft beperkt worden tot 3-baansweg met wisselende inhaalstroken waar mogelijk en 2x1 waar verbreding duur en / of veel schade aan natuur en landschap aanricht. Een verbod voor doorgaand vrachtverkeer (uitgezonderd calamiteiten hoofdwegennet) is een goede optie om draagvlak te verkrijgen en oneigenlijk gebruik van deze provinciale weg (met Rijksbijdrage) te voorkomen.

Advies PVV NB:  Aanleg Ruit met verbinding Ekkersrijt - N279 (MKBA tot +4, dus extreem goed). Geen lange omleiding bij Helmond-Dierdonk, hier kan gewoon 2x2 aangelegd worden op het huidige tracé. Vanwege niet meewerken en intrekken budgetten/afspraken rode stadsbesturen Helmond en vuurrood Eindhoven kan een sobere uitvoering volstaan. Geluidsoverlast wordt voorkomen door een transitverbod voor vrachtverkeer (iets dat wij graag Brabantbreed willen uitwerken: de doorgaande vrachtstromen van de EU naar Rotterdam v.v. alleen via het hoofdwegennet.

Kostenindicatie: ca. 800 – 1.200 miljoen

Knelpunt nr. 4: N65 Vught – Berkel-Enschot

Wordt met een 100mln zwaar pakket halfslachtig aangepakt. Alleen bij Vught worden problemen op bizar slechte wijze verplaatst. Bij datzelfde Vught wordt bijna 500 mln uitgegeven aan een verdiepte spoorbak, terwijl een 200 mln goedkopere oplossing een evengroot oplossend vermogen in de problematiek biedt!) Zie ook:

http://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/statenvragen/1131-persbericht-en-statenvragen-200-miljoen-van-spoorbak-vught-naar-snelweg-a65

Advies PVV NB: Tunnelbak Vught veranderen in Maaiveld+ variant en met de 200 mln besparing de N65 volledig ongelijkvloers maken (geen snelweg, behoud van huidig karakteristieke beeld: dus vangrails langs de mooie bomen, kruispunten d.m.v. tunnelbakken onder de kruisende wegen of vv.) (extra kosten ca. 100 mln)

Knelpunt nr. 5: A27 St. Annabosch - Rijnsweerd

Wordt weliswaar enigszins aangepakt, maar bij Hooipolder wordt de zaak maar half opgelost

Advies PVV NB: volledige verknoping KNP Hooipolder, volledige verbreding tussen KNP Hooipolder en KNP Rijnsweerd, op langere termijn verbreding tot St. Annabosch. Kosten ca. 200 - 400 miljoen afhankelijk van projectlengte in Noord-Brabant

Knelpunt nr. 6: A2 Leenderheide - Weert

Regelmatig files tussen KNP Leenderheide en Budel

Advies PVV NB: Moet van KNP Leenderheide (Eindhoven-Zuid) tot Budel verbreed worden (Moet lukken voor ca. 50-150 mln, kunstwerken zijn reeds op niveau)

Knelpunt nr. 7: A59 Den Bosch - Oss Oost en A50 KNP Paalgraven - KNP Bankhoef

Paalgraven werd bij Oss-Oost aangepakt, maar capaciteit tussen Paalgraven en Bankhoef (Ravenstein - Nijmegen) schiet tekort sinds openstelling verbreding A50 bij Nijmegen. Ook op het traject tussen Den Bosch en Oss loopt het verkeer steeds vaker vast

Advies PVV NB: Spitsstroken tussen KNP Hintham en KNP Paalgraven (afrit Oss-Oost) en spitsstroken tussen KNP Paalgraven en KNP Bankhoef (resp. ca. 20-50 en ca. 20 - 40 mln grof geschat, geen aanpassing kunstwerken nodig), eventueel later 2x3 rijstroken

Knelpunt nr. 8: A2 Hintham – KNP Deil

Problematisch ritsen en een smalle Maasbrug, alsmede de invoeger bij Hedel zorgt voor lange files. Uitbouw naar 2x4 rijstroken is hier noodzakelijk, waarbij de Maasbrug verbreed moet worden. Grove schatting van de kosten op Brabants grondgebied: ca. 400 miljoen

Bovenstaande zaken kosten in totaal ongeveer 2 tot 4 miljard euro. Is het college het met de PVV eens dat de aanpak van bovenstaande knelpunten voorrang verdient boven een ruim 2 tot 5 keer duurdere HSL die “anderhalve passagier” per uur in sneltreinvaart naar Düsseldorf brengt? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV-fractie Noord-Brabant

Willem Bakker
Harry van den Berg

(1) https://twitter.com/cavandermaat/status/687282905089978371

(2) http://www.ed.nl/regio/eindhoven/lobby-voor-hogesnelheidslijn-via-eindhoven-naar-duitsland-1.5244368

 

Beantwoording: pdfTweet_vd_Maat_HSL_beantwoording_dd_23-02-2016.pdf