Statenvragen PVV inzake moskeebezoek kinderen in sportweek

Geacht college,

Wij constateren dat u met het “Pact van Brabant” nog niet genoeg islam de provincie laat instromen: blijkbaar is nu het volgende mallotige incident aan de orde.

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1.Klopt het dat op 5 mei 2015 en op 29 mei 2016 op kinderen gerichte activiteiten van deze moskee zijn ondersteund door Sportservice Noord-Brabant? Zo ja, waarom hebt u deze islamitische indoctrinatie toegelaten?

2. Zijn er naast deze activiteiten in de afgelopen 5 jaar nog meer activiteiten met betrokkenheid van moskeeën of andere islamitische organisaties ondersteund door Sportservice Noord-Brabant? Zo ja, welke?

3. De kerntaken van deze steunfunctie zijn sport en bewegen. Kunt u aangeven wat een moskeebezoek met 'sport' te maken heeft? Deelt u de mening van de PVV fractie dat ondersteuning door de provinciale steunfunctie Sportservice Noord-Brabant van een moskeebezoek absoluut niet aan de orde kan en mag zijn? Zo nee, waarom niet?

4. Tienduizenden Brabanders worden ongevraagd in hun directe leefomgeving door u bedreigd, met uw pact van Brabant, doordat hen de islam onvrijwillig wordt opgedrongen. Bent u bereid Sportservice Noord-Brabant op te roepen om te stoppen met iedere ondersteuning van activiteiten van moskeeën of andere islamitische organisaties? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u net als de PVV van mening dat het absoluut ontoelaatbaar is dat Roosendaalse kinderen tijdens een zogenaamde 'kindervakantiebuurtsportweek' een moskee bezoeken? Zo nee, waarom niet? Waarom laat u toe dat kinderen worden geïndoctrineerd met onderwerping aan de kwaadaardige ideologie van de islam?

6. Bent u bereid om indien Sportservice Noord-Brabant doorgaat met het ondersteunen van moskee-activiteiten geen cent subsidie meer te verlenen aan deze organisatie? Zo nee, waarom niet?

7. Kunt u gedetailleerd aangeven hoeveel geld de provinciale steunfunctie Sportservice Noord-Brabant heeft besteed aan de kindervakantiebuurtsportweek, de 'Open Kortendijkse Spelen' bij de Marokkaanse moskee op 29 mei 2016, de sportdag op 5 mei 2015 en eventuele andere activiteiten met betrokkenheid van moskeeën of islamotische organisaties? Kunt u onze fractie alle onderliggende subsidiedocumenten hierover verstrekken?

8. Kunt u aangeven of andere provinciale steunfuncties in de afgelopen 5 jaar activiteiten van moskeeën en/of islamitische instellingen hebben ondersteund? Zo ja, welke?

9. Kunt u aangeven of middels provinciale subsidies of andere vormen van facilitering in de afgelopen 5 jaar activiteiten van moskeeën en/of islamitische instellingen zijn ondersteund? Zo ja, welke?

10. Aan al uw inspanningen is af te lezen dat u de islamisering van Brabant bevordert in plaats van tegengaat. Wanneer gaat u inzien dat de islam onze samenleving ernstig verstoord en bent u bereid zich uit te spreken tegen elke vorm van ondersteuning van activiteiten van moskeeën en islamitische instellingen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant

Louis Roks

Alexander van Hattem

http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/kinderen-bezoeken-roosendaalse-moskee-tijdens-kindervakantiebuurtsportweek-1.6318906

 

Beantwoording: pdfBezoek_moskee_kindersportweek_beantwoording_dd_27-09-2016.pdf