Statenvragen Syrische terreurverdachte Bergeijk

Geacht college,

Omroep Brabant meldt vandaag dat de politie in Bergeijk een 41-jarige Syriër heeft aangehouden vanwege betrokkenheid bij terrorisme. Ook wordt de man verdacht van witwassen en zijn zijn huis en bedrijf doorzocht.[1]

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Omroep Brabant meldt vandaag dat de politie in Bergeijk een 41-jarige Syriër heeft aangehouden vanwege betrokkenheid bij terrorisme. Ook wordt de man verdacht van witwassen en zijn zijn huis en bedrijf doorzocht.
De Syrische terreurverdachte wordt, naast van terrorisme, ook verdacht van witwassen en zijn huis en bedrijf zijn vanwege die reden door de politie doorzocht. Kan het college aangeven of het bedrijf van de verdachte bij de provincie in beeld was in het kader van een eventuele vergunningsaanvraag? Zo ja, heeft de provincie daarbij een Bibob-traject doorlopen?

2. Kan het college aangeven of het bedrijf van de verdachte, gezien de verdenking van witwassen, in het vizier is geweest van de Taskforce Brabant-Zeeland?

3. In juni 2016 heeft de PVV vragen gesteld over de tekortschietende screening van asielzoekers die Brabant binnenkomen bij aanmeldcentra en daarna azc’s.[2] Het college antwoordde destijds summier en ontwijkend, door te stellen dat dit alles een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid betreft.[3]

a. De provincie participeert en subsidieert sinds enkele jaren in diverse op asielzoekers en statushouders gerichte projecten, zoals arbeidsmarktprojecten[4], fietstochten[5], Team Refugee Tilburg[6] en het ‘Vluchtelingen voor vlinders’-project[7]. Kan GS aangeven in hoeverre asielzoekers en statushouders die betrokken zijn bij dergelijke provinciale projecten gescreend worden? Kan GS tevens aangeven of de nu opgepakte Syriër betrokken is (geweest) bij een dergelijk provinciaal project?
b. Kan GS aangeven of het bedrijf van de nu opgepakte Syriër is opgezet met ondersteuning van het provinciale project De Zakencoach (om asielzoekers te helpen met het opzetten van een eigen zaak)[8] en/of een ander provinciaal arbeidsmarktproject?
c. Is het college het met de PVV eens dat dit voorval met een van terrorisme verdachte Syriër de noodzaak aangeeft van een meer proactieve houding van de provincie, als het gaat om het zich laten informeren door de rijksoverheid over de screening van asielzoekers die Noord-Brabant binnenkomen, als ook het aandringen op een deugdelijk verloop van deze screening? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met de PVV eens dat dit zoveelste incident nu echt definitief aantoont dat de motie 'Brabant neemt haar verantwoordelijkheid' – de Brabantse vertaling van Merkel's "wir schaffen das"– van tafel moet? Is het college bereid om hiertoe stappen te ondernemen? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het college aangeven wanneer voor het college de grens is bereikt wat betreft de asieltolerantie?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2895395/Terreurverdachte-uit-Syrie-aangehouden-in-Bergeijk 

[2] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/statenvragen/1468-vervolgvragen-falende-controle-asielzoekers-en-de-brabantse-aanpak-vang-vluchtelingen 

[3] https://www.pvvnoordbrabant.nl/images/statenvragen/Vervolgvragen_falende_controle_azc_Budel_beantwoording_dd_12-07-2016.pdf 

[4] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/statenvragen/1381-statenvragen-subsidie-voor-ondernemende-asielzoekers 

[5] https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=62990 

[6] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/statenvragen/1569-pvv-brabant-stelt-vragen-over-rol-provincie-bij-integratie-asielzoekers 

[7] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/statenvragen/1393-brabantse-pvv-stelt-vragen-over-rol-provincie-in-vluchtelingen-voor-vlinders 

[8] https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=57020 

 

Beantwoording: pdfSyrische_terreurverdachte_beantwoording_dd_18-12-2018.pdf