Persbericht PVV Noord-Brabant; Statenvragen: PVV wil harde aanpak bij dumpingen en geen tandeloze voorlichtingscampagnes

Geacht college,

D66 heeft middels een motie dit college opgeroepen om de campagne “een dumper is een stumper” te starten. Deze campagne moet (drugs) dumpers er van doordringen dat dumpen verkeerd is. Nu blijkt dat deze campagne moeizaam van de grond komt[1] en dat de verwachting is dat de campagne weinig gaat helpen in de strijd tegen (drugs)dumpingen[2].  PVV Noord-Brabant is altijd tegen deze campagne geweest en wil juist de pakkans van (drugs) dumpers verhogen.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Hoeveel heeft de campagne “een dumper is een stumper” in Brabant tot nu toe gekost?

2. Deelt dit college de mening van de PVV dat deze campagne weinig gaat helpen en dat juist de pakkans van (drugs)dumpers vergroot moet worden? Zo nee, waarom niet?

3. In het artikel “Altijd dat witte busje bij drugsdumpingen. Waarom?”[3] van het Brabants Dagblad staat: “Het tweetal werd kort daarna gearresteerd en uiteindelijk veroordeeld tot werkstraffen (240 en 180 uur) en voorwaardelijke gevangenisstraffen. Omdat ze al in voorarrest hadden gezeten, hoefden ze niet terug in de cel. Ze draaiden niet op voor de schade: het opruimen van de rommel. Dat laatste gebeurt overigens bijna nooit.”
Klopt het dat drugsdumpers bijna nooit opdraaien voor het opruimen van de rommel? Zo nee, waarom niet?

4. Is dit college bereid om te onderzoeken op welke faciliterende wijze dit college slachtoffers van dumpingen – grondeigenaren – kan ondersteunen om hun schade te verhalen op de dumpers? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt dit college de mening van de PVV dat de straffen, voornamelijk boetes en taakstraffen, die dumpers opgelegd krijgen veel te laag zijn? Zo nee, waarom niet?

6. Is dit college bereid om, als gesprekspartner van de Rijksoverheid omtrent de problematiek van afvaldumpingen, met de minister van Justitie en Veiligheid in gesprek te gaan en te verzoeken om de straffen op afval- en drugsdumpen forst te verhogen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2901890/Het-is-niet-normaal-en-wij-zijn-het-zat-campagne-tegen-afvaldumpen-blijkt-ingewikkeld 

[2] https://www.bd.nl/brabant/van-den-hout-zo-winnen-we-de-strijd-tegen-afvaldumpingen-in-brabantse-natuur-niet~a4d6a152/ 

[3] https://www.bd.nl/tilburg/altijd-dat-witte-busje-bij-drugsdumpingen-waarom~ad272656/ 

 

Beantwoording: pdfKansloze_campagne_tegen_drugsdumpingen_beantwoording_dd_29-01-2019.pdf