Statenvragen overlast asielzoekers

Geacht college,

In ED van 3 november[1] en 9 november[2] 2019 lezen wij dat Cranendonck kampt met grote overlast van asielzoekers die verblijven in de voormalige Nassau-Dietzkazerne[3]. Ook in andere Brabantse gemeentes met een AZC is al maanden, zo niet jaren sprake van grote overlast, criminaliteit, intimidatie, straatroof, vernieling en geweldpleging[4][5][6][7].

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.
In ED van 3 november en 9 november 2019 lezen wij dat Cranendonck kampt met grote overlast van asielzoekers. Ook in andere Brabantse gemeentes met een AZC is al maanden, zo niet jaren sprake van grote overlast, criminaliteit, intimidatie, straatroof, vernieling en geweldpleging
Bent u bekend met de genoemde artikelen [1][2][3][4][5][6][7] en de daarnaast nog talloze andere media-artikelen over de overlast in Brabantse asielzoekerscentra?

2.
Gedurende de begrotingsbehandeling op 8 november 2019 vond het college in reactie op de ingediende motie "veiligheidsmaatregelen rondom AZC’s" van de PVV[8] dat er geen enkele noodzaak voor actie bestond en werd het probleem in Cranendonck feitelijk nonchalant weggewuifd. De kwestie zou volgens de gedeputeerde voor veiligheid een zaak zijn voor het lokale bestuur en de driehoek.
Is het college inmiddels na het artikel in ED op 9 november[2] tot het besef gekomen dat de houding zoals het college die gedurende de begrotingsbehandeling liet zien een zich serieus nemend provinciaal bestuur onwaardig is, te meer omdat de kranten al maanden vol staan met artikelen over overlast van asielzoekers?

3.
"Inwoners zijn bang en durven alleen anoniem hun verhaal te doen: Mensen durven niet meer te pinnen, gaan ’s avonds niet meer alleen over straat en mijden het centrum in de middag";

" Winkeliers hebben nog dagelijks te maken met diefstallen en agressie. Frank Simonis van de Jumbo supermarkt wil geen bedragen noemen, maar vertelt dat er regelmatig iemand betrapt wordt en wellicht veel vaker niet. Ook zijn personeel krijgt regelmatig de volle laag. ,,Heel intimiderend voor die jonge medewerkers.” De filiaalmanager van de lokale drogisterij vindt dagelijks lege verpakkingen: het product is eruit gehaald en de verpakking teruggezet."[2].

Wat vindt het college ervan dat in een Brabantse gemeente als Cranendonck, waar het college in 2014 zelf nog medeverantwoordelijk was voor de vestiging van een tweede AZC in de Nassau-Dietzkazerne, de inwoners in angst, ellende en overlast moeten leven, en winkeliers bestolen worden?

4. Wat gaat het college concreet doen om ervoor te zorgen dat Noord-Brabant veilig en weerbaar wordt tegen de overlast van asielzoekers, nu duidelijk is2 dat het probleem niet ophoudt? Wat mag de Brabander de komende tijd van het college verwachten, nu het 'veilig en weerbaar maken van Brabant' nota bene een prominente bestuursopdracht is van het College?

5.  Afgelopen vrijdag stelde de CdK ‘‘Eerst oplossing overlast, dan pas extra opvang asielzoekers”[9]. Is het college bereid om daarnaast ook nu eerst te kiezen voor onze Brabanders, door in de Brabantse gemeentes met een AZC te bepleiten dat zij veilige-landers weigeren op te nemen?

6. Afgelopen vrijdag stelde de CdK ‘‘Eerst oplossing overlast, dan pas extra opvang asielzoekers”8. Is het college bereid om geen enkele medewerking te geven aan aanvraag in Noord-Brabant samenhangend met vestiging, verbouwing, uitbreiding van asielzoekerscentra of anderszins de opvang of huisvesting van asielzoekers of statushouders? Zo nee, waarom niet?

7. Heeft de gedeputeerde met de portefeuille veiligheid inmiddels actie ondernomen richting de lokale veiligheidsdriehoek om de veiligheid rond dit AZC te verbeteren? Is het college bereid om alsnog de motie over te nemen en met een daadkrachtig plan van aanpak te komen om de veiligheid van burgers en bedrijven in de nabijheid van AZC’s te vergroten? Zo nee, waarom niet?

8. De CdK heeft als Rijksheer opnieuw een verzoek inzake de opvang van asielzoekers gekregen, ditmaal van de staatssecretaris8. De vorige keer (in 2015) beriep de CdK zich er steeds op dat hij niet anders kon omdat omdat er nu eenmaal sprake was van een kabinetsopdracht aan de Rijksheer.
a. Waarom kan de CdK blijkens zijn woorden in de media nu wél opeens voorwaarden stellen aan het verlenen van medewerking aan het verzoek van de staatssecretaris?
b. Was dat destijds ook niet mogelijk, in plaats van klakkeloos in de “wir schaffen das”-modus te springen?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem
Harry van den Berg
Patricia van der Kammen
Maikel Boon

[1] https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/cranendonck-wil-geen-asielzoekers-meer-uit-veilige-landen~a8c3ddf8/ 

[2] https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/cranendonck-is-wanhoop-nabij-door-overlast-van-asielzoekers~ad1e18c3/ 

[3] https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/leegstand/tv-programma-sloop-of-hoop/nassau-dietzkazerne 

[4] https://www.bd.nl/tilburg-e-o/oisterwijk-kan-ook-jeugdige-veiligelanders-uit-de-asielopvang-houden-erkent-coa-nu~adb25c4d/?referrer=https://www.google.com/ 

[5] https://www.trouw.nl/nieuws/burgemeesters-worstelen-met-raddraaiende-asielzoekers-uit-veilige-landen~b88b2236/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

[6] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2993811/Schaf-een-goede-hond-aan-adviseert-gemeente-nadat-inwoners-klagen-over-asielzoekers 

[7] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3040623/Bewoner-azc-neergestoken-en-overgoten-met-kokend-water 

[8] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/moties/2041-motie-veiligheidsmaatregelen-rondom-azc-s 

[9] https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/commissaris-van-de-koning-over-asielzoekerscentra-eerst-oplossing-overlast-dan-pas-extra-opvang-asielzoekers~a0d65d53/ 

 

Beantwoording: pdfOverlast_asielzoekers_beantwoording_dd_17-12-2019.pdf