Statenvragen Beleidsplan provincie inzake opvanglocaties asielzoekers

Geacht college,

Volgens BN de Stem van 25 mei heeft het COA recent bij de gemeente Roosendaal een verzoek ingediend om aldaar een asielzoekerscentrum voor 400 asielzoekers te realiseren.[1] Dit verzoek is door het bestuur van Roosendaal om meerdere redenen afgewezen, waarbij uit een brief van de burgemeester aan de Raad duidelijk wordt dat één van deze redenen gevonden moet worden in een provinciaal beleidsplan met betrekking tot opvanglocaties in Noord-Brabant. Volgens de burgemeester staat in het plan dat pas weer over nieuwe AZC’s wordt nagedacht zodra de andere provincies aan hun opgave hebben voldaan, of op het niveau van Noord-Brabant zitten qua aantal locaties en aantallen personen.

Hierover de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de brief van burgemeester Van Midden aan de Roosendaalse gemeenteraad, en kan het college daarbij tevens aangeven of de berichtgeving van BN de stem over een provinciaal beleidsplan correct is? Indien dat niet het geval is, graag een uiteenzetting over wat er precies onjuist zou zijn.

2. Kan het college aangeven wat de status is van dit beleidsplan, binnen welk kader het is opgesteld, wie die kaders wanneer heeft vastgesteld en onder welk begrotingsprogramma het beleidsplan is opgehangen?

3. Kan het college aangeven waarom dit beleidsplan niet actief met Provinciale Staten is gedeeld?

4. Is het college alsnog bereid om het beleidsplan met PS te delen? Zo nee, waarom niet?

5. Het college zou in het beleidsplan aangeven dat er in de provincie Noord-Brabant al erg veel asielzoekers worden op vele locaties worden opgevangen. Is het college bereid om, gezien deze eigen constatering maar ook gezien de vele geweldsdelicten en andere vormen van criminaliteit die zich in en rondom Brabantse AZC’s afspelen[2], bij het Rijk aan te geven dat in Brabant de grens is bereikt en dat in onze provincie geen (extra) asielzoekers meer opgevangen dienen te worden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] https://www.bndestem.nl/roosendaal/coa-wilde-asielzoekerscentrum-in-roosendaal-maar-college-zette-daar-een-streep-door~a4206158/ 

[2] https://www.pvvnoordbrabant.nl/nieuws/statenvragen/2052-statenvragen-overlast-asielzoekers