Statenvragen bezoekerscentrum Britse en Canadese erevelden Bergen op Zoom

Opnieuw is de bouw van het bezoekerscentrum Britse en Canadese erevelden aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom vertraagd. Ditmaal vanwege financieringsproblemen en vergunningprocedures. Voor de PVV Noord-Brabant is het onacceptabel dat de bouw van het bezoekerscentrum stil komt te liggen. Statenlid Maikel Boon: "Het is voor ons van groot belang dat de herdenking van de gevallen soldaten niet wordt vergeten en hun offer wordt herdacht. De provincie heeft in 2022 ook al een subsidie voor de bouw verleend en we kunnen het nu niet laten gebeuren dat alles op losse schroeven komt te staan, dat zou een zeer slecht signaal zijn."

De PVV wil daarom van het college van Gedeputeerde Staten weten of ze op de hoogte zijn van de dreigende vertraging en of er al contact is met de Stichting Bezoekersinformatiecentrum Militaire Erevelden. Tevens roept de PVV het college op om waar mogelijk te assisteren bij de vergunningverlening en om de stichting te ondersteunen bij het dichten van het financiële tekort door hen in contact te brengen met externe partners zoals het Rijk, bedrijven en particulieren in de regio, om schenkingen los te krijgen en/of hen te adviseren over mogelijke crowdfundacties.

 

Geacht college,

Op de website van BN de Stem[1] valt te lezen dat de bouw van het bezoekerscentrum Britse en Canadese erevelden aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom opnieuw is uitgesteld vanwege financieringsproblemen en vergunningprocedures. Het bezoekerscentrum is van groot belang voor de herdenking van de gevallen soldaten en om ervoor te zorgen dat hun offer niet wordt vergeten. Uw college heeft dit belang op een eerder moment al onderkend en subsidie voor het bezoekerscentrum gegeven.[2]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven in hoeverre de berichtgeving op BN de Stem klopt? Heeft het college hierover al contact gehad met de Stichting Bezoekersinformatiecentrum Militaire Erevelden?

2. Is het college het met de PVV eens dat het bezoekerscentrum van groot belang is voor de herdenking van de gevallen soldaten en om ervoor te zorgen dat hun offer niet wordt vergeten?

3. Is het College van Gedeputeerde Staten het met de PVV eens dat de bouw van het Bezoekersinformatiecentrum Militaire Erevelden zo snel mogelijk moet beginnen en dat er geen onnodige vertraging meer mag optreden?

4. Kunt u aangeven welke vergunningen nog ontbreken voor de bouw van het bezoekerscentrum en kunt u tevens aangeven of het mogelijk is om op wat voor manier dan ook (ambtelijke) bijstand te verlenen bij het versnellen van de vergunningverlening, zodat de bouw op korte termijn kan beginnen?

5. Is GS bereid om de Stichting Bezoekersinformatiecentrum Militaire Erevelden te ondersteunen bij het dichten van het gat in de begroting van het bezoekerscentrum door hen in contact te brengen met externe partners, zoals het Rijk, bedrijven en particulieren in de regio, om schenkingen los te krijgen en/of hen te adviseren over mogelijke crowdfundacties?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/bouw-bezoekerscentrum-britse-en-canadese-erevelden-opnieuw-vertraagd-oktober-2024-gaan-we-open~a6dc51b7/ 

[2] https://www.internetbode.nl/bergen-op-zoom/366257/bezoekerscentrum-militaire-erevelden-stapje-dichterbij-door-sub