Statenvragen aanval wolf op Drentse herder

Geacht college,

Afgelopen weekend is voor het eerst sinds de terugkeer van de wolf in Nederland een persoon het slachtoffer geworden van een aanval.[1] Het betrof een schapenboer uit het Drentse Wapse, die zijn schapen probeerde te beschermen tegen een wolf die onder de wolfwerende afrastering door was gekomen. Nadat de wolf de herder had gebeten, is het dier op last van de burgemeester afgeschoten.

Hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het bericht van de aanval van een wolf op een herder in Wapse in de provincie Drenthe?

2. Zijn er in Brabant ook aanwijzingen geweest dat wolven onder de verstrekte wolfwerende afrasteringen zijn gekomen?

3. Kan het college aangeven of het regelmatig contact heeft met schapenhouders in de provincie over hun ervaringen met de wolf en o.a. ook over het gebruik van de wolfwerende afrastering? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met de PVV eens dat het voorval in Wapse heeft aangetoond dat de groene boa’s van SSiB uitgerust moeten kunnen worden met vuurwapens, nu zij door de verdere verspreiding van de wolf meer risico lopen om in vergelijkbare situaties, waarin zij snel en daadkrachtig moeten kunnen handelen, terecht te komen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://nos.nl/artikel/2482129-wolf-valt-schapenboer-aan-bij-drents-dorp-dier-doodgeschoten