Statenvragen vangrails langs N65

Geacht college,

De N65 bij Tilburg/Berkel-Enschot heeft de afgelopen tijd helaas weer slachtoffers gemaakt. Twee automobilisten verloren hun leven nadat ze na een ongeluk tegen een boom zijn beland.[1][2] De N65 kent hier een laanstructuur en de bomen staan vlak langs de weg. Maar helaas is er op dit traject geen vangrail, terwijl juist een vangrail wellicht dit leed had kunnen voorkomen.

De PVV Noord-Brabant heeft daarom de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de recente dodelijke ongevallen op de N65?

2. De PVV heeft in het verleden al gevraagd om in verband met de veiligheid (met hout beklede) vangrails langs de N65 te plaatsen.[3] Ondanks dat de provincie actief inzet op nul verkeersdoden, is er met dit verzoek helaas nog niets gebeurd. Wat gaat het college doen om nog meer dodelijke slachtoffers te voorkomen? Langer wachten is absoluut onverantwoord.

3. De plannen voor de reconstructie van de N65 zijn eind 2022 door de Raad van State vernietigd. Onderdeel van deze plannen was volgens de website van de provincie ook het verbeteren van de veiligheid.[4] Kan het college aangeven of het plaatsen van vangrails langs de N65 bij Berkel-Enschot hier ook onderdeel van de plannen uitmaakte? Zo ja, is er dan een mogelijkheid om dit onderdeel van de plannen, in het kader van veiligheid, naar voren te halen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Tjerk Langman

[1] https://www.bd.nl/tilburg/dodelijk-slachtoffer-bij-ernstig-ongeluk-op-n65-bij-berkel-enschot-weg-in-beide-richtingen-dicht~a154d258/ 

[2] https://www.bd.nl/tilburg-e-o/bloemenzee-voor-tilburger-20-die-verongelukte-bij-zwaar-ongeval-op-n65~a639a51a/ 

[3] https://pvvnoordbrabant.nl/nieuws/moties/2233-motie-vangrails-langs-n65 

[4] https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegenprojecten-in-brabant/n65-s-hertogenbosch-tilburg