Statenvragen petitie voor beter vervoer met buslijn 143 naar Tilburg

Geacht college,

Op de site van het ED[1] valt te lezen dat inwoners van Reusel een petitie zijn gestart om de provincie op te roepen iets te doen aan de problemen met lijn 143 Reusel – Tilburg. Volgens de opstellers rijden de bussen minder frequent en vallen ze soms ook uit. Aan de provincie wordt gevraagd om vervoerder Arriva toe te spreken, boetes uit te delen of zelfs een andere vervoerder te zoeken.

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de geschetste problemen op buslijn 143 van Reusel naar Tilburg?

2. Is het college het met de PVV eens dat de door de opstellers van de petitie ingestelde kwesties, te weten het minder frequent rijden van bussen en de uitvallende bussen, niet acceptabel zijn? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om met Arriva in gesprek te gaan op samen te zoeken naar oplossingen voor buslijn 143? Zo nee, waarom niet?

4. Volgens de PVV zou het een idee kunnen zijn om touringcarmaatschappijen in te schakelen om vervoerders te ondersteunen bij uitvallende lijnen, dit is in het verleden ook gebeurd. Is het college bereid om, in samenwerking met de vervoerders in Brabant, deze optie te onderzoeken, in ieder geval voor lijnen die kleinere kernen bereikbaar moeten houden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Tjerk Langman

[1] https://www.ed.nl/reusel-de-mierden/reuselnaren-starten-petitie-voor-beter-vervoer-met-buslijn-143-naar-tilburg~a3462bf8/