PVV Noord-Brabant stelt misleidende brief 'Stichting Spaar het Klimaat' ter discussie

Een recente brief van oud-Staatssecretaris Tommel (D66) aan de Brabantse gedeputeerden en fractievoorzitters is ogenschijnlijk een klimaat-idealistisch initiatief ter beïnvloeding van het beleid, er blijken echter commerciële belangen achter dit klimaatverhaaltje schuil te gaan. Voor de PVV Noord-Brabant reden om Statenvragen te stellen:

 

 
Geacht College,

Op 14 april j.l. verstuurde 'Stichting Spaar het Klimaat' een brief aan alle afzonderlijke gedeputeerden van onze provincie, die zonder enig begeleidend commentaar werd doorgeleid aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten. In deze brief vraagt de stichting Spaar het Klimaat aandacht voor de noodzaak en kansen van energiebesparing, onder meer met als doel 'de recessie het hoofd te bieden' en 'de kabinetsdoelen op het gebied van energiebesparing en klimaat dichterbij te laten komen'. Op het eerste gezicht dus een ideële en non-profit doelstelling, die steun zoekt bij bestuur en volksvertegenwoordiging van onze provincie. Om dit nog extra kracht bij te zetten is de brief ondertekend door een veronderstelde 'autoriteit' op dit gebied, namelijk de oud-staatssecretaris van VROM uit het kabinet Paars I prof. dr. Dick Tommel (D66).

Voor de PVV fractie roept de naam van een van de veroorzakers van de puinhopen van Paars echter argwaan op – wetende dat deze heer Tommel ook een verleden kent als vice-voorzitter van de obscure 'Vereniging Nederland-DDR' en Frits Bolkestein hem derhalve eens een "politieke onbenul" noemde.[1] De heer Tommel blijkt echter geen commerciële onbenul te zijn en omdat de argwaan van de PVV terecht is, komen wij tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de brief van 14 april 2011 van de Stichting Spaar het Klimaat, gericht aan een aantal Gedeputeerden en de PS-fractievoorzitters van de Provincie Noord-Brabant, met als referentie "energiebesparing gebouwde omgeving"?

2. Is u bekend wie de statutaire bestuurders van de stichting[2] zijn, en is u bekend welke bedrijven de initiatiefnemers[3] van deze stichting zijn?

3. Hoe oordeelt het College over het feit dat onder er het mom van een stichting reclame wordt gemaakt voor de commerciële belangen van een aantal op winst gerichte bedrijven waarbij zelfs niet geschroomd wordt de Provincie te vragen een actieve rol te spelen, beleid te maken of zelfs financiering ter beschikking te stellen, dit alles uiteraard op kosten van de belastingbetaler? Hoe zou het College oordelen indien bijvoorbeeld een grote landelijke voedingsmiddelenproducent een stichting in het leven zou roepen getiteld 'Spaar de gezondheid' en met allerlei non-argumenten de Provincie zou vragen om het consumeren van tussendoortjes te bevorderen?

4. Bent u het dus met de PVV eens dat hier sprake is van een ordinaire verkoopshow, gepresenteerd via een ogenschijnlijk ideële stichting, doordrenkt van klimaathysterische pseudowetenschappelijke leugens op het politiek-correcte gemoed spelend met als enige doel op kosten van de belastingbetaler de portemonnee van een aantal commerciële bedrijven te vullen?

Hoe oordeelt u bijvoorbeeld over de beweringen in haar brief dat energiebesparende maatregelen 'verbetering van het wooncomfort, gezondheid en levensduur van uw inwoners' en 'verlaging van ziekteverzuim bij bedrijven en scholen, betere leerprestaties' oplevert?

5. Wilt u de Stichting Spaar het Klimaat berichten dat u niet gediend bent van de uitermate bedenkelijke verkooptechnieken van de Stichtingseigenaren en overige direct belanghebbenden, zijnde het Bedrijfsschap Afbouw, Essent, Nuon, Isover, Knauff, Saint-Gobain, Rockwool, Wienerberger, Venin en Unidek?

 20110512_Spaar_het_Klimaat.pdf (tekst Statenvragen met bijlagen)

 


[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Dick_Tommel

[2] Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V., Koninklijke Saint-Gobain Glass Nederland N.V., Kingspan Unidek

B.V., Tommel, Dirk Krijn Johannes (Bron: Handelsregister Kamer van Koophandel)

[3] Bedrijfsschap Afbouw, Essent, Nuon, Isover, Knauff, Saint-Gobain, Rockwool, Wienerberger, Venin en Unidek (Bron:

http://www.spaarhetklimaat.nl/Stichting/initiatief.htm)


Antwoorden GS

Antwoorden Stichting