Statenvragen Spinolaschans

Vragen van de PVV- Statenfractie Noord-Brabant ex art. 3.2 RvO

Geacht college,
Afgelopen week stelde de fractie van Groenlinks Statenvragen over de stagnerende
natuurontwikkeling op de Spinolaschans bij Breda. Als PVV Noord-Brabant willen wij hierbij
graag aanvullende vragen stellen over dit onderwerp.
Bij het werkbezoek onlangs aan de Spinolaschans en omgeving met de Gebiedscommissie
Wijde Biesbosch is ook onze fractie overtuigd van de grote waarde die dit gebied te bieden
heeft aan cultuurhistorie, natuur en toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Het opknappen
van de Spinolaschans verdient daarom ook alle steun.


Om dit mogelijk te maken is het een goede zaak om zoveel mogelijk partijen hierbij te
betrekken. De historische achtergrond van de Spinolaschans biedt hiertoe een bijzondere
gelegenheid. Deze schans is immers tijdens het Beleg van Breda in de Tachtigjarige Oorlog
aangelegd door de Spaanse generaal Spinola en is daarmee ook een belangrijk stukje
Spaanse historie. Daarbij komt dat in het gebied ook nog begraafplaatsen te vinden zijn van
toenmalige Spaanse soldaten. Hierdoor belichaamt de Spinolaschans een stukje
gezamenlijke geschiedenis van Brabant en Spanje.


Deze gezamenlijke geschiedenis komt thans ook nog op een andere manier tot uiting: de
huidige koning van Spanje Juan Carlos voert immers ook nog altijd de erfelijke titel 'Hertog
van Brabant'.[1] Het is in dit kader een mooie gelegenheid om deze titel geen dode letter te
laten zijn, maar 'onze hertog' te betrekken bij dit stukje gezamenlijke geschiedenis. Daarom
vragen wij u het volgende:


Bent u bereid om de Spaanse koning in zijn hoedanigheid als 'Hertog van Brabant' om
bovenstaande redenen in een brief te verzoeken een vrijwillige bijdrage te leveren aan het
project de Spinolaschans, om zo de historische banden tussen Spanje en Brabant in dit
project te benadrukken? Zo nee, bent u bereid 'onze Hertog' hier anderszins bij te betrekken?

Namens de PVV Noord-Brabant,


Alexander van Hattem
Lid Provinciale Staten Noord-Brabant


[1] http://www.monarchen.nl/?p=1835