De PVV is duidelijk voorstander van meer en veiliger asfalt, zo ook het asfalt voor fietsers. Veilig en breed asfalt, zowel voor de auto als voor de fiets. Wij stemmen dan ook in het grootste deel van het voorstel, want fietsen is gezond en schoon voor iedereen en we kunnen beter doorrijden met de auto bij minder drukte.

Een paar dingetjes vielen ons op:
Er is wat EU-innovatiecofinancieringsgeleuter in het programma verschenen. We zien een bedrag van 1,3 miljoen euro voorbij komen, Het is ons niet duidelijk waaraan dit geld besteed wordt. Graag duidelijkheid hierover.

Read More

Tijdens de Statenvergadering op 9 september 2016 moesten de Staten beslissen over kleine technische wijzigingen om de aanleg van de N69 mogelijk te maken. Dit omdat de Raad van State enkele -met name milieugerelateerde- reparaties noodzakelijk achtte. Het besluit om de weg aan te leggen was al eerder genomen.

Tekst inbreng:

Vz. Na het gedoe over de bedreigde dwarsgestreepte flutvlinder, het door stikstof geteisterde gele gordelroosje en het gemier over anderhalve vierkante meter natuurcompensatie voorzien van natte natuurparels, luidt onze vraag: wanneer gaat de schop de grond in en wanneer zijn de inwoners vsn Valkenswaard en Aalst verlost van de puinhoop op de N69?

De PVV wil de Brabantse automobilist feliciteren met de ongelijkvloerse kruising bij De Brandt op de N279. Graag zouden wij hen vaker feliciteren, met veel meer ongelijkvloerse kruisingen. Bij diverse spoorovergangen, op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch en de N270 bij Brandevoort en Deurne bijvoorbeeld, maar ook op de N279-aansluitingen met de A2 en A50 en knooppunt Hooipolder.

De PVV stelt voor dit feestje te vieren met een verhoging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur. Maar daarover hebben we het wel in 2019, als de kiezer met deze groene en linkse klimaat- en milieukerk heeft afgerekend. 16 Miljard in 15 jaar aan 2/100.000e van een graad minder opwarming van de aarde en grootschalige tekentafelnatuur uitgeven is een politieke keuze. Niet de onze: Een klein deel daarvan volstaat namelijk om vele ongelijkvloerse kruisingen en een veel betere verkeersveiligheid te realiseren.