Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 24 augustus 2012

Overwegende dat

Op 22 juni PS niet geïnformeerd zijn over de staat van overleg met de gemeente Helmond

Dat nu blijkt dat GS de staten wel had moeten informeren.

Spreken hun afkeuring uit over de wijze waarop het college in deze heeft geacteerd

En gaan over tot de orde van de dag

 M1_motie_van_afkeuring.pdf

Betreft: motie Wob (Wet openbaarheid van bestuur)-bepaling in statuten Stichting Eindhoven/Brabant 2018

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 30 maart 2012 ter bespreking van het Statenvoorstel 12/12: "Deelname Provincie aan oprichting Stichting Eindhoven/Brabant 2018",

constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 januari 2012,

Constaterende:

· Dat over burgerleden niets is opgenomen in het reglement op de Statencommissies

· Dat er dientengevolge geen eisen zijn geformuleerd met betrekking tot burgerleden

Overwegende:

· Dat het verstandig is hiervoor een regeling te treffen

· Dat daar nu de tijd voor is gezien de nieuwe regeling

Besluiten:

Het reglement op de Statencommissies Noord-Brabant als volgt uit te breiden:

Read More