Geacht college,

Deze week is bekend geworden dat Eindhoven Airport vanaf 2026 privévluchten gaat weren. Dit omdat de luchthaven sneller wil verduurzamen de komende jaren. Het besluit valt onder een pakket van maatregelen om de CO2 uitstoot te reduceren en geluidsoverlast te beperken de komende jaren. De PVV wil graag duidelijkheid krijgen over de consequenties van deze maatregel.

Daarom de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Op de N267 in Wijk en Aalburg ter hoogte van de Kromme Nol is er een groot fileprobleem. Tussen de Heusdense-Brug en de rotonde bij de N283 staat het verkeer dagelijks muurvast. Dit wordt mede veroorzaakt omdat het verkeer dat richting Genderen en Nederhemert gaat meteen nadat ze de rotonde hebben genomen weer linksaf de Kromme Nol op moet draaien. Dit stremt de doorstroming en zorgt voor een verkeersonveilige situatie. Een praktische oplossing (zie ook de bijlage) zou zijn om tussen de Heusdense-Brug en de rotonde op de N267 een afslag te creëren vanuit de richting van Heusden. Hier ligt al een fietspad dat opgewaardeerd kan worden tot een volwaardige afslag voor het verkeer. Op deze manier zou de ontvlechting van het verkeer de doorstroming sterk bevorderen zodat het fileprobleem kan worden opgelost omdat de rotonde minder verkeer krijgt te verwerken. Ook kan het verkeer dan gerichter naar Genderen en Nederhemert rijden wat scheelt in de uitstoot. Deze oplossing is ook geopperd in de gemeenteraad van Altena.[1]

Daarom de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

De PVV heeft signalen ontvangen over de informatievoorziening van het busvervoer op het station Eindhoven. De informatievoorziening zou de laatste tijd uitermate bedroevend zijn.

Zo zouden bijvoorbeeld de gele busborden (vertrekstaten) niet adequaat worden aangepast bij het uitvallen van vele buslijnen ten gevolge van de personeelstekorten. Ook de DRIS (Dynamisch Reisinformatiesysteem) wordt niet aangepast, waardoor de niet-rijdende lijnen gewoon worden weergegeven. Daarnaast staat er op het station een klein informatieloket van Hermes/NS. Deze gaat verdwijnen en is nu nog maar twee dagen in de week één uurtje open.

Daarom de volgende vragen:

Read More