Een 80(!) personen sterke delegatie van Brabantse gemeenten en Provincie is op 19 en 20 april op bezoek in Lille geweest in het kader van Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018. De PVV stelde al eerder Statenvragen over het nut van dit snoepreisje.
In antwoorden van Gedeputeerde Staten op de gestelde vragen wordt duidelijk dat dit uitje maar liefst € 16.000,- kostte.
Mariëtte Frijters, vicefractievoorzitter van de PVV, is furieus over deze verkwisting van belastinggeld van de Brabantse burger en noemt het schandalig. Zij had gevraagd van dit bezoek af te willen zien, maar daar is geen gehoor aan gegeven.
Zij reageert onomwonden: "Provinciale Staten en gemeenten moeten in deze tijd van bezuinigingen een voorbeeldfunctie vervullen als het uitgaven van belastinggeld betreft. Om met allerlei onduidelijke smoezen en drogredenen toch op kosten van de belastingbetaler te gaan eten en drinken in Lille, terwijl de uitkomst al bekend was, dat is schandalig! Zo ga je niet met zuurverdiend geld van de burger om."
Reden voor haar om aanvullende en nieuwe Statenvragen te stellen.

Read More

Een grote delegatie van Brabantse gemeenten en Provincie gaat op 19 en 20 april op bezoek in Lille in het kader van Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018, waar zij de gelegenheid hebben “om van de ervaringen van de stad te leren en om de impact van de titel Culturele Hoofdstad in de stad te zien en te voelen”.

Volgens Mariëtte Frijters, vicefractievoorzitter van de PVV Noord-Brabant is dit bezoek des te opmerkelijker, daar in 2008 reeds een bezoek aan Lille is gebracht in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. “Als het programma gevolgd gaat worden, zal deze delegatie niet meer zien en voelen dan het bestek van het aangeboden diner, de gratis aangeboden drankjes en het luxe hotelbed”, zegt zij.

De PVV is van mening dat dit soort reisjes niet past in deze tijd van bezuiniging. De Statenfractie van de PVV heeft dan ook al direct afgezien van deelname. De SP in de Bredase gemeenteraad is eenzelfde mening toegedaan en heeft ook aangegeven niet mee te willen werken aan dit soort snoepreisjes. Mariëtte Frijters: “De Statenfractie van de SP, tot de coalitievorming een fel tegenstander van Brabantstad Culturele Hoofdstad, is 180 graden gedraaid. In tegenstelling tot de PVV is de SP nu een pleitbezorger van een megalomaan project, dat de belastingbetaler 100 miljoen euro gaat kosten en de voorgenomen bezuinigingen van 5 grote steden nog meer onder druk zal zetten”.

Reden voor de PVV om Statenvragen te stellen over dit snoepreisje.

Read More