Geacht college,

 

De Wethouder van Cultuur in Eindhoven, mevrouw Schreurs, heeft een uitspraak gedaan over een te verwachten bijdrage van OCW voor Culturele Hoofdstad 2018. Zij maakt ook deel uit van de Raad van Toezicht van de Stichting 2018Eindhoven|Brabant. De PVV gaat ervan uit dat de Raad van Toezicht met één mond spreekt en dat uitspraken van ieder individueel lid geacht kunnen worden te zijn gedragen door de gehele Raad van Toezicht.

Read More

Geacht college,

 

Op 4 februari jl. ontvingen wij antwoord op onze schriftelijke Statenvragen omtrent de gecommuniceerde beloningsaanpassing van Culturele Hoofdstad directeur Martijn Sanders.

 

De vragen hadden betrekking op de opmerkelijke berichtgeving op de website van 2018Eindhoven|Brabant[1] over de overname van het contract met Martijn Sanders (artistiek directeur van 2018ECH) met oorspronkelijke looptijd tot 31 december 2013, door de nieuw opgerichte stichting 2018Eindhoven|Brabant en de aangepaste vergoeding per uur voor verleende diensten die nu overeen zou komen met die van een senior projectmanager bij de provincie of gemeente.

Read More

Op de website van 2018Eindhoven|Brabant[1] trof de PVV Noord-Brabant een opmerkelijk bericht aan, namelijk dat het contract van Martijn Sanders (artistiek directeur van het Brabant Culturele Hoofdstad project) met oorspronkelijke looptijd tot 31 december 2013, door de nieuw opgerichte stichting 2018Eindhoven|Brabant is overgenomen en zijn salaris zou zijn aangepast.

 

Eerder in 2012 was de vergoeding van Sanders verschillende malen onderwerp van bespreking waarbij de PVV aan het College om aanpassing van die vergoeding vroeg tegelijkertijd met de oprichting van de Stichting. Het College gaf bij monde van gedeputeerde Van Haaften aan en hield vol geen invloed te willen uitoefenen op de toen vastgelegde contractuele en beloningsstechnische zaken met de heer Sanders.Volgens het College was er geen noodzaak om in te breken in het lopende contract met Sanders, en zou -met het oog op de geuite zorgen over de boven-Balkenende vergoeding van Sanders en de toekomstige toepassing van de in Provinciale Staten overeengekomen Brabantnorm- de beloningskwestie met ingang van 2014 worden geadresseerd[2].

 

"Toch vreemd dat het salaris kennelijk nu wel is aangepast, terwijl de gedeputeerde eerder volhield dat contractbreuk geen optie was", aldus Frijters-Klijnen van de PVV Noord-Brabant. "Hoewel wij natuurlijk heel blij zijn met elke verlaging van de vergoeding die Sanders krijgt, is het gewoon vreemd dat het College volhield er niet aan te gaan tornen tot 1 januari 2014."

Reden voor de PVV Noord-Brabant om vragen te stellen over de gang van zaken:

Read More