Willem Bakker - vragen

De Brabantse PVV veegt de vloer aan met een luchtballonnetje van de Eindhovense burgemeester Van Gijzel (PvdA) en gedeputeerde Van der Maat (VVD), waar het gaat over aanleg een HSL-treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. “Een nóg slechter plan dan de Betuwelijn en Hanja Maij-Weggens carpoolstrook bij elkaar, bizar”, aldus statenleden Willem Bakker en Harry van den Berg.
 
“Een intercityverbinding van 100 miljoen is prima te verdedigen. Krankzinnig is het uitgeven van 10 miljard euro om er voor te zorgen dat de anderhalve passagier per uur die van Eindhoven naar Düsseldorf wil een paar minuten sneller op plaats van bestemming is. Dan ben je het spoor bijster en de weg volledig kwijt”.
 
De PVV heeft het provinciebestuur een lijst met 8 grote knelpunten op de Brabantse snelwegen en de N65 meegegeven, met concrete voorstellen en een kostenoverzicht. “Het aanpakken van alle knelpunten kost in totaal minder dan de helft dan dit bizarre spoorplan”.
 

Read More

Geacht college,

In het Brabants Dagblad van 3 oktober is te lezen dat gedeputeerde Swinkels op vrijdag

2 oktober de Cultuurvisie van het college van GS voor de komende jaren heeft gepresenteerd.[1]

Dit roept de volgende vragen op:

1) Klopt de inhoud van het artikel in het Brabants Dagblad?

2) Waarom moeten Provinciale Staten een nieuwe meerjarenvisie van het college van Gedeputeerde Staten uit de media vernemen, in plaats van hier vooraf over geïnformeerd te worden? Deelt u dan de mening van de PVV dat het bestuurlijk onbehoorlijk is dat Provinciale Staten dit soort zaken uit de krant moet vernemen?

3) In dit artikel wordt gesproken over het “administratief makkelijker maken” voor culturele instellingen die ook reeds een rijkssubsidie ontvangen.

-       Is het college net als de PVV van mening dat er een volstrekt verkeerd signaal uitgaat van het pamperen en in de watten leggen van organisaties die sowieso al meervoudig aan het subsidie-infuus hangen?

-       Bent u net als de PVV van mening dat u hiermee subsidiestapelen beloont, in plaats van de organisaties steunen die hun best doen om zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van publieke subsidiegelden?

-       Bent u net als de PVV van mening dat er juist minder bureaucratie zou moeten zijn voor organisaties die zelf hun broek ophouden in plaats van de subsidiesponzen? Zo nee, waarom niet?

4) Volgens het openbaar CV van gedeputeerde Swinkels is hij als nevenactiviteit actief tekstschrijver (muziek)theater. Is het college net als de PVV van mening dat deze nevenactiviteit in combinatie met de gepresenteerde plannen voor de komende jaren van extra geld naar met name theater- en muziekgezelschappen, festivals en beeldende kunstinstellingen (de schijn van) mogelijke belangenverstrengeling met zich meedraagt? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant

Willem Bakker

 


[1] http://www.anp360.nl/nieuws/article/15359067?h=ff2af52b95c77599a3b5a72c00510602

 

Beantwoording: pdfCultuurbeleid_hoge_hoed_beantwoording_dd_03-11-2015.pdf

Geacht college,

In het Brabants Dagblad van vrijdag 11 september jl staat het relaas te lezen van leerlingen en studenten die in de regio Langstraat / Land van Heusden en Altena het slachtoffer zijn van structurele problemen met het Openbaar Vervoer.
Volle (buurt)bussen van Arriva, rijden haltes voorbij of moeten (in het geval van de Interliner Breda - Gorinchem) nee verkopen zodat leerlingen / studenten vaak urenlang staan te wachten om een plekje te bemachtigen om van A naar B te kunnen reizen.

Het meest schrijnend is de situatie voor de leerlingen van de praktijkschool MET in Waalwijk: Leerlingen die net wat meer structuur nodig hebben in hun leven, kunnen het moeilijk begrijpen dat de volle bussen niet stoppen en aan hun neus voorbij rijden. De PVV Noord-Brabant fractie vind de gehele gang van zaken asoluut niet kunnen en heeft daarom de volgende vragen:

Read More