Geacht college,

Het IPO heeft samen met de VNG en de Unie van Waterschappen een position paper opgesteld over Digitaal vergaderen en besluitvormen in gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen .

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende Statenvragen:

Read More

Geacht college,

In de TV-reportage van Pointer van 24 april wordt uitgebreid stilgestaan bij de problematiek van de XXL-distributiecentra, met name in Limburg en Noord-Brabant. De PVV heeft daarover de volgende statenvragen aan het college:

1. In de TV-reportage van Pointer van 24 april[1] wordt uitgebreid stilgestaan bij de problematiek van de XXL-distributiecentra, met name in Limburg en Noord-Brabant. In de reportage worden onder meer de ten onrechte vaak (ook door de provincie) voorgespiegelde voordelen voor onze economie middels feiten weerlegd.

Read More

docxBeantwoording technische vragen

zipBijlagen bij beantwoording technische vragen