Voorzitter, in de toren moet de paniek vast en zeker zijn uitgebroken. Oh help, we zijn van plek 24 naar plek 36 gedaald op de ranglijsten van innovatieregio's.

Boehoe, boehoe, wat een drama. Terwijl de horecaondernemer het water aan de lippen staat en niet kan slapen van de zorgen, winkels weer voor zoveel weken gesloten werden, de evenementenbranche het onverminderd moeilijk heeft en gewone ondernemers zuchten onder de onzinnige Corona-dwangmaatregelen, is het college van slag omdat we in het bestuurlijke pronklijstje zijn gedaald.

Read More

GS vraagt aan PS geen wensen en bedenkingen te hebben inzake een lening van 20 miljoen aan Libema voor Safari Resort fase 2.

De PVV heeft zeer grote bedenkingen, en eigenlijk ook maar één wens, en die is stuur Libema lekker naar de bank.

En voorzitter, kom vooral niet aan met het argument dat de provincie zo nodig de lening moet verstrekken om daarmee het Leisure Ontwikkel Fonds te spekken vanwege de renteopslag die daarin door de leningnemer wordt gestort, want waar ze hun geld ook lenen, het staat ze vrij om gul te geven aan het LOF, lening of niet.

Read More

Voorzitter vandaag bespreken we de slotnota 2021 ofwel de 4e begrotingswijziging, waarin GS nu geen nieuw beleid meer voorstelt.
Dat neemt niet weg dat er autorisatie van PS nodig is voor de diverse budgettaire mutaties, waaronder overschrijdingen.

De vraag is allereerst aan de orde waarom GS de slotnota als begrotingswijziging meer en meer probeert te presenteren als een nietszeggend administratief dingetje. Worden beleidswijzigingen veelal afgedaan in statenmededelingen, waardoor PS onvoldoende in stelling komen. En al is beleid waarop een budgettaire mutatie is gebaseerd besproken in een themacommissie, dan zijn de bijbehorende middelen nog niet gevoteerd. Dat gebeurt bij een begrotingswijziging, waarvan deze slotnota er ook een is. En ook ingeval van overschrijdingen is er nog steeds gewoon een mandaat van PS nodig.

Read More