Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 begroting 2017,

Constaterende dat:

- de islam een gewelddadige ideologie is;

- islam en democratie niet samengaan;

- de islam uiterst intolerant tot extreem gewelddadig is jegens vrouwen, homoseksuelen, andersgelovigen zoals Joden en Christenen, ongelovigen en afvalligen;

- de gematigde islam niet bestaat, maar een verzinsel is van naïevelingen die ongemakkelijke waarheden liever niet onder ogen zien;

- de islam ons bedreigt in ons vrije westerse bestaan;

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 september 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 56/16 Onderzoek Zuidelijke Rekenkamer Externe inhuur provincie Noord-Brabant.

Constaterende:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 20 mei 2016, behandelend Statenvoorstel Jaarstukken 2015,

Constaterende dat:

-Noord-Brabant ten laste van de automobilist de op één na hoogste opbrengst per kilometer provinciale weg heeft in Nederland;

       opbrenst opcenten per km                

-Nog niet de helft van deze opbrengsten worden besteed aan provinciale wegen, bruggen en fietspaden;

Overwegende dat:

-De betalende automobilist ofwel waar moet krijgen voor zijn geld, ofwel veel minder opcenten zou moeten betalen;

Dragen GS om:

De Brabantse automobilist niet meer als melkkoe te behandelen, maar de opbrengsten Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting enkel in te zetten voor automobiliteit inclusief verkeersveiligheid en doorstroming, dan wel de meeropbrengst terug te geven aan de automobilist in de vorm van een tariefverlaging;

en gaan over tot de orde van de dag,

Harry van den Berg

Patricia van der Kammen

PVV Noord-Brabant