Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 mei 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 13/24 Toestemming voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Constaterende dat

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 mei 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 13/24 Toestemming voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Constaterende dat

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 mei 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 13/24 Toestemming voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluiten in ontwerpbesluit 13/24 B

Read More