De PVV Noord-Brabant ageert fel tegen een a.s. vrijdag te behandelen Statenvoorstel . Dat bevat naast een nieuw werkplan ook aanpassing van de regeling voor het vragenuurtje en voor de behandeling van initiatiefmoties, de zogenaamde moties 'vreemd aan de orde van de dag'. Het voorstel is de PVV fractie een doorn in het oog. In de nieuwe regeling mag het Presidium in plaats van de onafhankelijke voorzitter beslissen over de toelaatbaarheid van vragen voor het vragenuurtje en het behandelen van initiatiefmoties over niet geagendeerde onderwerpen. Door deze constructie kan de coalitie vragen en initiatiefmoties van de agenda weren.

Volgens de PVV wordt hier de democratie vakkundig om zeep geholpen. "Niet voor niets gaat in onze democratie de onafhankelijke voorzitter over de toetsing van vragen voor het vragenuur, zo is dat bijvoorbeeld in de Tweede Kamer ook het geval", aldus Ronald Dol, fractievoorzitter van de PVV Noord-Brabant. "De rol van het Presidium is enkel van procedurele aard, maar met het voorliggende Statenvoorstel wordt het Presidium een politiek instituut en een handig instrument van de bestuurscoalitie om onwelgevallige initiatieven of kritische vragen van de agenda te weren." Van der Kammen vult aan: "Dit is een pure machtsgreep door de coalitiepartijen, maar onze partij zal zich hier nooit bij zal neerleggen. Ze zijn nog niet met klaar met de PVV: Wij staan voor onze mening en zullen kritische vragen blijven stellen als die nodig zijn en ook initiatieven blijven indienen.

De PVV hoopt vrijdag de voltallige Staten te kunnen overtuigen en zal dan proberen met amendementen te voorkomen dat de democratie in Brabant wordt verkwanseld.

Vandaag lanceerde de Provincie Noord-Brabant het publiek toegankelijke subsidieregister. De PVV Noord-Brabant vroeg het college van gedeputeerde staten vorig jaar zomer om de instelling hiervan, en vandaag is het subsidieregister een feit: alle Brabanders kunnen vanaf nu zien welke organisaties of bedrijven hun belastinggeld ontvangen (Via: http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2012/april/eerste-publicatie-openbaar-subsidieregister.aspx). Statenlid Van der Kammen van de PVV Noord-Brabant: "onze fractie is trots op dit bereikte resultaat. Nu kan eindelijk iedereen in Brabant zelf zien naar welke organisaties of instellingen het Brabantse belastinggeld gaat en waaraan het wordt besteed." Onlangs zegde het college ook toe om declaraties en bestuurskosten via een openbaar te raadplegen register te publiceren. Van der Kammen: "Ik ben erg tevreden over de wil en de inzet van de provincie op dit vlak, en ben ervan overtuigd dat ook voor de bestuurlijke kosten en declaraties snel resultaat kan worden bereikt in de vorm van het toegezegde declaratieregister."

Na de ophef over berichtgeving van RTL nieuws over declaraties van bestuurders heeft de PVV in Noord-Brabant het college van gedeputeerde staten gevraagd om naast een subsidieregister ook een publiek toegankelijk declaratieregister in het leven te roepen. In antwoord op schriftelijke vragen van Statenlid Patricia van der Kammen zegt het college van Gedeputeerde Staten toe dat per 1 juli 2012 een openbaar declaratie- en onkostenregister in werking zal treden.
Van der Kammen: "Onze fractie is blij met deze toezegging. Het is bizar dat pas na een actief verzoek van RTL nieuws deze informatie geleverd wordt. De kosten die de provincie maakt voor de bestuurders moeten gewoon transparant gepresenteerd worden zodat de belastingbetalers kunnen zien hoeveel kosten worden gemaakt voor zaken als abonnementen, dienstreizen en diners. Wij zijn er trots op dat dit resultaat nu eindelijk bereikt is dankzij onze statenvragen."

Onderstaand de vragen met antwoorden van Gedeputeerde Staten:

Antwoord GS schriftelijke vragen onkostenvergoedingen en declaraties