Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 december ter bespreking van Statenvoorstel 80/22 Slotwijziging 2022,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 november ter bespreking van Statenvoorstel Begroting 2023,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 november 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 66/22 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2022

Constaterende dat:

Read More