Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 26 februari 2021 ter bespreking van Statenvoorstel 04/21 BOF2 : Vervolg Brabant Outcomes Fund

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 januari 2020 ter bespreking van Statenvoorstel 06/21, inzake mede-aankoop CSM-terrein

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:

Read More