Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 26 mei 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 23/23 kadernota en ontwerpbegroting Hollandse Waterlinies

Besluiten in ontwerpbesluit 23/23 B

“Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies.”

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend het Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend het Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek

Besluiten ontwerpbesluit 09/23 B als volgt te wijzigen:

Read More