Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 27 oktober 2023, behandelend Statenvoorstel 51/23 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2023

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 27 oktober 2023, behandelend Statenvoorstel 51/23 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2023

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:

Read More