Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 juni 2022,

Constaterende:

Dat het kabinet stikstofplannen voor heel Nederland heeft gepresenteerd, waarbij de provincies plannen moeten maken voor het behalen van de gepresenteerde doelen;

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 mei 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 30/22 Perspectiefnota 2023

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 mei 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 30/22 Perspectiefnota 2023

Constaterende dat:

Read More