Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 juli 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 48/22 Kadernota 2022-2023 en Ontwerpbegroting 2022-2023 van Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies

Besluiten in ontwerpbesluit 48/22 B

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 juni 2022, ter bespreking van de Statenvoorstellen betreffende de investering vanuit de immunisatieportefeuille in strategische provinciale grondbank (PS 13/22, 14/22, 15/22),

Constaterende:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 juni 2022, ter bespreking van de Statenvoorstellen betreffende de Jaarstukken 2021 (PS 28/22),

Constaterende:

Read More