De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 11 mei 2012 ter bespreking van het Statenvoorstel 09/12: ''Verordening Ruimte 2012'',

Constaterende dat:

Read More

De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 11 mei 2012 ter bespreking van het Statenvoorstel 09/12: ''Verordening Ruimte 2012'',

Constaterende dat:

Read More

De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 1 juli 2011;

Overwegende:

Read More