Kortgeleden heb ik tijdens de landbouwfair, mede in het kader van het ''jaar van de bij'', het werk van de bijen mogen zien en proeven. Derhalve heeft de PVV de Statenfracties verzocht om even stil te staan bij de bij, de bijensterfte en te beseffen dat de bij een onmisbare schakel is en van groot belang economische belang is voor de Brabantse land- en tuinbouw door het bestuiven van voedselgewassen. 

Wij zijn dan ook verheugd om te zien dat deze bijvriendelijke motie door alle aanwezige Statenfracties wordt mede ingediend.

Onderstaand de motie (op advies van GS aangehouden):

Read More

De PVV Noord-Brabant gaat Provinciale Staten verzoeken om in het "Jaar van de Bij" stil te staan bij de bijensterfte. De bij is een onmisbare schakel in de natuur en van groot economisch belang voor de Brabantse agrarische sector door het bestuiven van voedselgewassen. In de motie verzoekt de PVV samen met de PvdD om provinciaal bij-vriendelijk bermbeheer uit te voeren door hierbij ook zo min mogelijk bestrijdigingsmiddelen te gebruiken die schadelijk zijn voor bijen. Als laatste verzoeken de provinciale fracties om dit groenbeheer ook uit te dragen naar andere terreinbeherende organisaties.

PVV Statenlid Joyce Kardol: ''Provinciaal kunnen we een steentje bijdragen door bij-vriendelijke beheer uit te voeren en anderen hiertoe ook aan te sporen. Hopelijk wordt deze motie in navolging van andere provincies en gemeenten unaniem aangenomen''.

De motie vreemd aan de orde van de dag inzake het jaar van de bij.

 

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 mei 2012

Constaterende

Dat in de Verordening Ruimte het begrip grondgebonden veehouderij niet duidelijk gerelateerd is aan een hoeveelheid grond.

Dat een verduidelijking van het begrip gemeentes helpt om het ruimtelijke beleid te bepalen.

Overwegende

Read More