Geacht college,

Afgelopen vrijdag 26 augustus werd op het allerlaatste moment aan de fractievoorzitters kenbaar gemaakt dat op maandag 29 augustus in een extra vergadering van het presidium advies moest worden uitgebracht inzake de herbenoeming van de voorzitter van de Provinciale Omgevingscommissie (POC) voor een periode van drie jaar. Door deze absurd korte termijn was het nauwelijks mogelijk om dit te overleggen in fractieverband of nadere informatie in te winnen om tot een afgewogen oordeel te komen. Het memo over deze herbenoeming bevatte bovendien slechts zeer summiere informatie.

Read More

Geacht college,

Woensdag 17 augustus informeerde uw college de Noord-Brabantse statenfracties over de effecten van de internationale crisis op het vermogen van de provincie Noord-Brabant. De PVV-fractie waardeert de pro-actieve houding waarmee de provincie dit onderwerp oppakt zeer.

Read More