In een artikel in het Brabants Dagblad van 14 januari 2012 doet CDA-gedeputeerde Ruud van Heugten een opmerkelijke uitspraak over de PVV. Gedeputeerde Van Heugten sprak in het gewraakte artikel over het "bijdraaien van de PVV".

Ronald Dol, fractievoorzitter van de PVV in Noord-Brabant, zegt hierover: "Ik sta versteld dat iemand die zo'n functie bekleedt, zo'n niet onderbouwde uitspraak doet over het functioneren van een politieke partij in Provinciale Staten."

Ronald Dol daagt de gedeputeerde door middel van Statenvragen uit, zijn uitspraak te onderbouwen. "Nu de PVV in de Staten alert reageert op misstanden in de Provincie, vindt de gedeputeerde het schijnbaar noodzakelijk om een dergelijke uitspraak te doen. Het zijn stuiptrekkingen van het CDA dat geen koers en visie heeft en bij de volgende verkiezingen misschien wel een nog grotere afstraffing van de burgers tegemoet kan zien."

Mariëtte Frijters, vicefractievoorzitter, valt hem bij: "Provinciale Staten zijn er om Gedeputeerde Staten te controleren. Dat een gedeputeerde een politieke partij in de Provinciale Staten de maat neemt, is de omgekeerde wereld."

Ronald Dol

Mariëtte Frijters

Onderstaand de Statenvragen:

Read More

In Boxtel is Zorghuis Şefkat - het eerste zelfstandige zorghuis in Nederland dat intramurale verpleeghuiszorg biedt aan Turkse en Marokkaanse ouderen – geopend. Ronald Dol, fractievoorzitter PVV Noord-Brabant zegt hierover: "Het ministerie van VWS heeft hier een flinke zak geld naar toe gedragen. Het loopt nog niet storm. 4 Bewoners, en een baliemedewerkster die een paar woordjes Turks spreekt. De dik betaalde managementlaag is wel volledig gevuld."
De PVV vraagt zich af of de Provincie hier ook geld in heeft gestoken. In 2009 was Gedeputeerde Van Haaften nog laaiend enthousiast. Ronald Dol: "Het doelgroepenbeleid in Nederland is afgeschaft. Initiatieven zoals deze zijn achterhaald en zijn een verkeerd signaal binnen de integratie. Het streven is een land waar iedereen zich aanpast aan de normen en waarden zoals die hier gebruikelijk zijn. Daar past geen verzorgingshuis bij waar geen Nederlands wordt gesproken, alleen halalvoedsel wordt bereid en waarvan de inrichting op een moskee lijkt."
De Partij voor de Vrijheid heeft Statenvragen gesteld over de opening van dit tehuis:

Read More

Geacht college van GS,

Eind september organiseerde de provincie een informatiebijeenkomst over de geplande 33,5 miljoen euro kostende verbouwing van het provinciehuis.

De provincie beoogt een verbouwing met als doel een flexplekkenhuisvesting voor de gehele organisatie, aangeduid als 'innovatief scenario'. Een eveneens overwogen scenario voorziet in renovatie met aanpak van enkel de noodzakelijke knelpunten (scenario 'Noodzakelijk aanpassen'). Aldus het rapport 'Huis van de provincie' uit juni 2010 dat de basis vormt voor de verbouwingsplannen en de begroting daarvan.

Eerder stelde de PVV-fractie het college van Gedeputeerde Staten al vragen over deze geldverslindende verbouwing van het provinciehuis. Een aantal vragen is daarbij niet of met omtrekkende bewegingen beantwoord. Samen met de informatiebijeenkomst die nog meer vragen bij ons oproept leidt dit tot het stellen van de volgende vervolgvragen.

Read More