Willem Bakker - spreekteksten

Voorzitter,

In deze speciale opiniërende vergadering biedt u vanavond de inwoners van Woudrichem en overige belanghebbenden de mogelijkheid om over de opvang van asielzoekers hun zegje te doen.

Ik waardeer het zeer dat u mij als Statenlid voor de PVV Noord-Brabant de kans geeft om de burgers een hart onder de riem te steken in het verzet tegen de asielopvang: deze moet niet in Woudrichem, niet in Brabant, en niet in Nederland. De grenzen moeten dicht.

Maar laat ik beginnen met iets recht te zetten: Het zogenaamde "Pact van Brabant" waar regelmatig aan gerefereerd wordt, is een pact waar ik als provinciaal volksvertegenwoordiger nooit een politiek debat over heb mogen voeren. En dat zou normaal gesproken ook helemaal niet nodig hoeven zijn, want asielopvang is immers géén provinciale taak. Ons provinciebestuur heeft echter gemeend dit ‘pact’ te presenteren als een ‘Brabantse oplossing’, en maakt het daarmee tot een provinciaal dossier, waarover de volksvertegenwoordiging zou moeten kunnen debatteren.

Read More

Voorzitter,

Het concept-Uitvoeringsprogramma “Cultuur in Uitvoering” is zoals de naam het zegt: Een concept.

Het is een koud ielige niet zo heldere soep welke als voorgerecht wordt opgediend, voorafgaande op het hoofdgerecht wat aan het begin van het nieuwe jaar 2016 geserveerd gaat worden.

De ober die het voorgerecht gaat opdienen, gedeputeerde Swinkels, heeft op 23 oktober mooi en met de hand uitgetekend van wat er aan de basis van het menu staat. Toegegeven, de schetsen lieten wel een stuk beleving zien, maar de andere zijde is wel dat er voor het menu flink betaald moet gaan worden, zonder dat we daadwerkelijk weten wat we gaan consumeren.

Voorzitter, er wordt ons nu bij voorbaat gevraagd om 4,5 miljoen Euro aan extra middelen de komende jaren

Om te beginnen is er € 500.000,- nodig voor Van Gogh Brabant 2016.

Read More

Voorzitter, in deze speciale commissie vergadering biedt u vanavond de inwoners van Waalwijk de mogelijkheid om over de opvang van asielzoekers hun zegje je te doen. Ik waardeer het zeer dat u mij als bezorgde Waalwijkse burger dit podium geeft en ik hoop dat de eind conclusie van u als college en raadsleden dat die opvang een heel slecht idee is. Tegelijkertijd spreek ik hier als Statenlid voor de PVV Noord-Brabant, om de burgers een hart onder de riem te steken in het verzet tegen de asielopvang: niet in Waalwijk, niet in Brabant, niet in Nederland. De grenzen moeten dicht.

De asielzoekers die naar Nederland komen zijn niet op zoek naar veiligheid, maar naar onze welvaart. Als het daadwerkelijk oorlogsvluchtelingen zouden zijn, dan zouden ze echt niet zoveel moeite doen om naar Nederland te komen, want dan waren ze in Turkije of Griekenland of al die andere landen waar ze doorheen reisden allang veilig. Dit zijn dan ook economische gelukszoekers.

En waarom is 2/3 van die zogenaamde vluchtelingen alleenstaande man? Massaal gevlucht voor de oorlog, maar vrouw en kinderen achterlatend? Gelooft u dat nou echt? Opvang in de regio is de enige oplossing.

Voorzitter, het college heeft aangegeven dat er in de gemeente Waalwijk geen ruimte en draagvlak is voor een grootschalig AZC.

Vrij vanzelfsprekend: nergens is daar ruimte en draagvlak voor, niemand wil dit.

Read More