Geacht college,

IMG 20231203 WA0008Al jaren is de provincie Noord-Brabant bezig om met miljoeneninvesteringen meanderende beekjes en rivieren in het ons landschap te creëren. Dankzij de meanderende watergangen blijft het water langer vastgehouden in de beekdalen. Het Brabantse provinciebestuur noemt deze aanpak heel fraai ‘beekherstel’[1] of ‘natte natuurparels’[2], maar voor agrariërs in de beekdalen kan dit beleid nogal vervelende effecten hebben. Dankzij de hevige regenval van de afgelopen tijd zijn de kunstmatig meanderende beekjes fors en meermalig buiten hun   oevers getreden, en zijn de natuurparels wel heél erg nat geworden.[3] Het gevolg is dat water op landbouwgronden blijft staan en, tot afgrijzen van agrariërs, gewassen als wortelen en aardappelen in de grond blijven rotten. Oogsten lukt niet, want de zware machines zijn natuurlijk niet amfibisch.

Daarom de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Wéér wordt een infrastructureel project in Brabant op de lange baan geschoven en wordt ook hier voor lapmiddelen gekozen i.p.v. een gedegen herinrichting.[1] Ditmaal gaat het om de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. En ook dit keer komt het door het doorgeslagen stikstofbeleid. Hierdoor zal de verkeerscongestie en verkeersonveiligheid wederom toenemen, terwijl de Brabantse autorijder snakt naar meer nieuwe wegen en herinrichting van de bestaande (onveilige) wegen. Het Brabantse wegennet zit in een vicieuze cirkel. Jarenlang worden plannen gemaakt om wegen aan te leggen of te herinrichten en op het laatste moment gaat er weer een streep door de plannen vanwege o.a. stikstof. Dat is de reden dat onze provincie dichtslibt en er veel verkeersslachtoffers te betreuren zijn. En dat terwijl Gedeputeerde Staten toch steeds maar roept dat ze het aantal verkeersslachtoffers naar 0 willen terugbrengen. Die wens is een utopie als er niet snel wat gaat veranderen aan het huidige rampzalige beleid.

Daarom de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Het blijkt dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nog altijd geen beheerregeling voor de Aziatische hoornaar heeft afgerond.[1] In het licht van deze situatie heeft de PVV Noord-Brabant enkele vragen over de potentiële impact op de biodiversiteit, de bijenteelt en de imkers in onze provincie:

Read More