Geachte Commissaris, geacht College,

Vandaag deed de voorzieningenrechter in kort geding uitspraak over de door de gemeente Maashorst verleende omgevingsvergunning voor de opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden. De rechter heeft de omgevingsvergunning geschorst tot de inhoudelijke behandeling van deze zaak aanstaande vrijdag, waardoor op dit moment het opvangen van asielzoekers in het hotel illegaal is. Desondanks wordt een groep van 95 asielzoekers nu toch in het hotel opgevangen en heeft de gemeente Maashorst publiekelijk gecommuniceerd hier niet op te handhaven.

Read More

Geacht college,

Vandaag is bekend geworden dat pluimveehouder Engelen uit Someren van de rechter moet stoppen met zijn bedrijfsvoering. Dankzij rechtszaken aangespannen door milieuclubs heeft de rechtbank beslist dat het bedrijf met 82.000 dieren moet worden stilgelegd. De reden hiervoor is dat de pluimveehouder al twaalf jaar geen provinciale natuurvergunning heeft voor zijn bedrijf dat jaren terug is uitgebreid dankzij de aankoop van stikstofrechten van andere bedrijven. Enkele van deze bedrijven zouden echter al lange tijd geen dieren meer hebben gehouden, waardoor volgens natuurclubs en de rechter de stikstofuitstoot op onrechtmatige wijze zou toenemen. De provincie moet nu gaan handhaven.[1]

Hierover de volgende vragen:

Read More

Vz, Hoewel dit Statenvoorstel in principe slechts een technische omzetting is van de verordening van de Wabo naar de Omgevingswet, middels een nabootsing van de modelverordeningen van IPO en VNG, is dat op zichzelf juist een punt van zorg. Deze technocratische benadering maakt de doelstellingen van dit kwaliteitskader tot een papieren werkelijkheid.

Artikel 3, de betrokkenheid van Provinciale Staten, beperkt zich tot het kennis nemen van een jaarlijkse Statenmededeling. Leveren artikel 4 over de kwaliteitsdoelen en artikel 5 over kwaliteitsborging effectief resultaat?

Read More