Maikel Boon - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 maart 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening Noord-Brabant

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 maart 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening Noord-Brabant

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 april 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022,

Constaterende dat:

Read More