Voorzitter, de ZRK heeft degelijk onderzoekswerk verricht naar de werking van het beheersstatuut van het ontwikkelbedrijf. Veel dank daarvoor.

Hierbij het verzoek om voortaan net als in de vorige statenperiode ten behoeve van volledigheid en transparantie de ZRK conclusies en aanbevelingen in het statenvoorstel te vermelden.

Read More

Voorzitter,

Het college wil gaan deelnemen in de Schoonmaak Coöperatie, een bedrijf gespecialiseerd in schoonmaak via een leer-werkplek constructie met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Read More

Voorzitter, een wijzigingsverordening voor de treasuryverordening. Het lijkt hier slechts te gaan om een kleine 'technische' wijziging.

Er zijn echter een paar argumenten waardoor de PVV niet kan instemmen met de voorliggende aanpassing die maakt dat GS geen instemming van PS meer nodig heeft voor het uitlenen van kapitaal voor een periode tot 30 jaar (en dat is nu 25).

Ten eerste noemen we een van de overwegingen waarop dit voorstel is gestoeld, namelijk 'overwegende dat PS van mening zijn dat het verstrekken van leningen aan openbare lichamen in NL behoort tot de reguliere instrumenten van de provincie om middelen uit te zetten'. Voorzitter, dit staat haaks op de overtuiging van de PVV dat de provincie niet op aard is om bankier te spelen.

Read More