Voorzitter,

 

Dit college wil in navolging van afgelopen maart, nu alweer publiek geld wegsluizen via een vage constructie naar een dubieuze doelstelling. We hebben het wederom over een dossier vol schimmigheden en mist, geheimzinnigheid en vooral onduidelijkheid.

 

Waar gaat het hier om voorzitter?

 

Volgens het statenvoorstel hebben we het over het verstrekken van een zogeheten hybride lening aan de Bank Nederlandse Gemeenten door 6 provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant) en 2 niet nader genoemde gemeentes.

 

De uitgewerkte voorwaarden voor de hybride lening zijn volgens het statenvoorstel voor alle partijen gelijk. Wilt u die even vasthouden?

 

Voorzitter, hier eindigt de bruikbaarheid van het voorliggende Brabantse statenvoorstel, want nogmaals, schimmigheid is troef.

 

Zo treffen we in het voorstel niet eens aan hoeveel geld GS nou eigenlijk wil wegzetten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Kan het college eens uitleggen waarom dat bedrag niet genoemd wordt? Mag de burger dat soms niet weten?

 

Read More

voorzitter,
 
bij de Statenbehandeling van de verkoop van de attero aandelen voorjaar 2014 heeft de PVV diverse bedenkingen geuit. Ook hebben we de gedeputeerde bevraagd over het verdienmodel Attero. Het college blonk uit in vaagheid en overtrof zichzelf als het gaat om geruststellende woorden.
 
Gezien de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan is het maar de vraag of de gedeputeerde verleden jaar alles wat moest en mocht worden gezegd, ook is gezegd.
CDA stelt hier vandaag zeer terechte vragen, die we van harte ondersteunen.
 
Het verkopen van Attero is vorig jaar dan wel contractueel geblokkeerd voor een periode van drie jaar, maar het financieel leegplunderen van dit bedrijf dat wezenlijk een maatschappelijk belang zou moeten dienen, heeft in feite hetzelfde effect en een dergelijke handelwijze is dan ook minstens even kwalijk.
 
Voorzitter, de provincie heeft naar nu lijkt een fooi gekregen voor Attero, 170 miljoen euro. Vervolgens hebben allerlei gemeentes forse boetes aan hun broek gekregen omdat ze te weinig afval aan Attero leveren. Terwijl ze zich nota bene hebben ingespannen voor de goede zaak door afval te scheiden en te recyclen en het milieu dus flink te ontlasten. En vervolgens gaan de aandeelhouders lopen met een dividend van 183 miljoen euro.
 
De burgers hebben hier het nakijken, voozitter.
 
Wat de PVV betreft moet de onderste steen boven komen, en de vraag aan het college is dan ook hoe en wanneer?
Voorzitter, middelen uit het bestuursakkoord voor de troepen uit al beschikbaar stellen voor de financiering van europese programma's. Veel spilzuchtiger en eurofieler dan dit college tref je de bestuurders niet aan.
 
Bij de presentatie van het bestuursakkoord glommen ze al van trots: nu mochten ze écht aan de slag om hun eurofiele dromen waar te maken.
 
Maar wat voor deze linkse bestuurders een sprookjesachtige droom is, is voor de belastingbetalende Brabanders een ware nachtmerrie: miljoenen van hun belastinggeld wordt alvast aan eu-doelen uitgegeven, en dat alles voordat er überhaupt een fatsoenlijk debat over het vage en wollige bestuursakkoord heeft plaatsgevonden. Oftewel: de bestuurders gaan de centen alvast uitgeven voordat de volksvertegenwoordiging over de middeleninzet iets heeft kunnen vinden.
 

Read More