Voorzitter,

de PVV heeft een heldere mening over het dossier Veerkrachtig bestuur, zoals dat chique heet.

Het is niet aan de provincie om herindelingen op te leggen. Het is aan de provincie om de wens van de inwoners te respecteren.

We hebben dan ook bij de behandeling van het bestuursakkoord een motie ingediend, om herindelingen alleen toe te staan ná steun via een volksraadpleging.

Read More

Voorzitter, een jaar met dit college, dat was geen goed jaar voor Brabant, en al helemaal niet voor de Brabantse burgers.

Dit college kokketteert op misplaatste wijze met allerlei behaalde resultaten. Kijk ze toch eens glimmen van trots. Van design-thinking tot cross-overs, inspiratieboeken en subsidie schuiven, ze hebben het allemaal gedaan. Van living labs en long reads tot sluitende kringlopen en voucherregelingen, ze draaiden er hun hand niet voor om. Van study visits tot internationale missies, allemaal, voorzitter ik verzin het niet "Uiteraard triple helix georganiseerd"

Er is in 2015 een grote hoeveelheid dromerige vergezichten, stippen op de horizon, fraaie fantasieën en hipsterverhalen bij elkaar geschreven. Dát is immers de wereld van dit college: Zweverige verhalen vol dure woorden.

Dan nu naar de échte wereld voorzitter, het échte 2015, een jaar dat voor dit college niet in het teken stond van de Brabantse burgers en bedrijven, maar vooral ter meerdere eer en glorie van deze bestuurlijke elite diende.

Want het was:

Read More

Voorzitter,

Vandaag doet dit college zijn uiterste best om efficiënt te zijn als het gaat om de aanlevering van statenvoorstellen, een soort van variant op het 'drie halen één betalen', net als in winkeliersland. En efficiency kan in beginsel natuurlijk alleen maar op eenieders instemming rekenen, ware het niet dat het hier helaas om een misplaatste vorm van efficiency gaat.

Er ligt één ontwerpbesluit voor over drie onderwerpen, dat is nog eens slagen maken, zul je dan denken. Het besluit in kwestie heet "6e (slot-)wijziging 2015 en 1e begrotingswijziging 2016". De titel dekt twee van de drie onderwerpen. Het derde onderwerp waarover het college ons wil laten besluiten wordt gemakshalve maar niet genoemd in de titel. Maar dat wordt wél alsof het gewoonste zaak van de wereld is eventjes tussen de soep en de aardappels dit statenvoorstel in gerommeld.

Het gaat erom of we achteraf maar even willen instemmen met onrechtmatig door GS verstrekte leningen aan een drietal gemeenten (Maastricht, Oldambt, Capelle aan den IJssel). Omdat onze accountant wakker is was het deze opgevallen dat de verstrekte leningen onrechtmatig zijn verstrekt, ze wijken namelijk af van de kaders in de treasuryverordening. GS hadden dus vóóraf aan PS moet vragen of de leningen verstrekt mochten worden, maar liet dat na. En dus, alsof het gewoonste zaak van de wereld is, wordt dit geklungel slinks in dit statenvoorstel weggemoffeld. De PVV wil graag weten waarom GS zich in de loop van het jaar niet aan de verordening heeft gehouden.

Read More