Voorzitter, vandaag spreken we over een nieuw reglement van orde voor provinciale staten. De spelregels voor de manier waarop we hier ons vergaderwerk uitvoeren dus. Dat nieuwe reglement komt er niet omdat het oude niet voldeed, maar omdat een meerderheid van PS heeft gekozen voor een nieuwe werkwijze van Provinciale Staten, en die vergt een nieuw Reglement van Orde.

 

Er is hard gewerkt aan het nieuwe Reglement als uitwerking van die nieuwe werkwijze, en daarvoor willen we alle betrokkenen bedanken.

Voorzitter, de PVV is niet tegen 'een' nieuwe werkwijze, maar wel tegen het grootste deel van 'deze' nieuwe werkwijze. Toen deze werd voorgesteld voorzagen wij diverse praktische problemen en een berg chaos. Daarnaast bevat het nieuwe reglement voor de PVV onacceptabele zaken.

 

Voorzitter, het lijkt wel alsof niet de meest praktische werkwijze, maar vooral de boel 180 graden omdraaien een doel op zichzelf is geworden. Dat kan volgens de PVV niet de intentie zijn, want vergaderingen van Provinciale Staten zijn bedoeld om de dossiers voor Brabant te behandelen. Daartoe zijn wij hier gekozen.

 

Uiteraard realiseren wij ons dat de meerderheid voor deze nieuwe werkwijze heeft gestemd. We zijn nu een paar maanden later, en de PVV zou wel eens willen weten of diep in hun hart de voorstanders nog steeds zo blij zijn met die nieuwe werkwijze. Wij zullen de evaluatie die over enige tijd zal volgen in elk geval met belangstelling tegemoet zien.

 

Read More

De begroting 2016, er is hard aan gewerkt, waarvoor dank. Maar voorzitter, deze begroting is veel te mooi om waar te zijn. Dit college etaleert vage maar opgeleukte toekomstbeelden en smijt er een flinke bak met Essentgeld tegenaan. Het college verzuimt om gewoon te zorgen voor en zich te beperken tot de degelijke uitvoering van haar kerntaken.

Voorzitter, dit college bagatelliseert en negeert zaken die misgaan. Bijvoorbeeld de voortdurende tegenvallers van de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij regeling Ruimte voor Ruimte; De financiële tekorten en de puinhopen bij de omgevingsdiensten; En dag in dag uit, al maandenlang, staan grote groepen mensen bij vele bushaltes in Brabant tevergeefs te wachten op bussen die de halte voorbijrijden omdat ze overvol zijn.

En waar bij de kerntaken allerlei zaken mis gaan, ontmaskert de asieltsunami tegelijkertijd de ware aard van dit college. Die maakt namelijk pijnlijk duidelijk wat er in overheidsland opeens allemaal kan worden verwezenlijkt als je bestuurlijk maar werkelijk wil;

Zodra het om asieleisers gaat is namelijk opeens alles mogelijk. Woningbouw? Wir schaffen das. Vergunningen, ontheffingen? Regelen we.

Waarom moeten hardwerkende ondernemers soms jarenlang wachten op vergunningen, en waarom moeten Brabanders jarenlang wachten op sociale huurwoningen? Waarom vindt het college het bedienen van de asieleisers belangrijker dan het faciliteren van de hardwerkende Brabanders? Kan het college dat eens beantwoorden?

Read More

Voorzitter

 

De PVV heeft eerder dit jaar aangegeven niet blij te zijn met het plan om voortaan maar één burap per jaar op te stellen over het eerste half jaar. Het jaar is bijna voorbij en we praten over de realisatie van het eerste halfjaar. Een burap in juni had de mogelijkheid voor bijsturing geboden. Dit college wacht liever tot het jaar om is en prijst tegelijkertijd als een echte 'wij van wc eend' haar prestaties de hemel in.

 

Voorzitter, het college heeft 1,2 miljoen euro lasten die begroot waren voor 2015 en 2016 van de taskforce Brabant/Zeeland al in 2014 volledig uitgegeven en in dat jaar al als kosten genomen. Maar vreemd genoeg staat die 1,2 miljoen euro nu opeens in het lijstje vrijval, en gemarkeerd als besteedbare middelen. En dat laatste is raar: als ik de huur voor november al in oktober betaal heb ik niet opeens een bedrag ter grootte van de huur zomaar extra te besteden in november of daarna. Maar toch wordt het in de burap zo wel gepresenteerd.

 

Ik wil van het college weten waarom deze vorm van creatief boekhouden is toegepast, en ik wil weten of deze handelwijze nog vaker is toegepast in deze burap dan wel in de begroting die dadelijk voorligt.

 

Werken met een organisatiekostenbudget i.p.v. met aantallen fulltime eenheden aan ambtelijke inzet. Het loslaten van fte's als streven voor de organisatieomvang is geen goed idee. Alle ondersteuningskosten worden dadelijk op één hoop gegooid. Waarom mag de burger niet meer weten hoeveel ambtelijke inzet in fte is gemoeid met bepaalde thema's of programma's? Waarom moet de burger het doen met slechts één totaal bedrag, waarbij niet is te achterhalen of dat is opgegaan aan loon van veel goedkope, of juist weinig maar dan dure ambtenaren? Waarom wil het college dat het zicht op de kosten van externe inhuur verdwijnt? Voorzitter, dit alles is onwenselijk. Een professionele organisatie wil weten hoeveel inzet tegen welke prijs welke producten levert. Ik vraag het college haar plan in het kader van beheersing en transparantie te herroepen.

 

Voorzitter, laten we eens kijken wat dit college zoal zegt te hebben bereikt.

 

Read More