Voorzitter,

 

Het voorstel Kennis en Onderzoek, dat is waar wij vandaag over moeten besluiten.

 

We moeten iets vinden over het kwartiermaken voor BrabantKennis, over het wijzigen van de subsidierelatie met onder meer PON en Telos, over het formeren van een nieuwe adviesstructuur, we moeten het onderzoeksbeleid vaststellen en een gewijzigde verordening.

 

Voorzitter, BrabantKennis. Voor de PVV is nog steeds niet duidelijk wat het nou is en wat de doelstellingen zijn. Vage en wollige kreten zoals 'BrabantKennis helpt de provincie en haar partners om greep te krijgen op de toekomst' bieden ons absoluut geen vertrouwen: het lijkt immers meer op het marketingpraatje van een of ander glad organisatieadviesbureau, dan op een argument vanuit een degelijke overheid waar de burger vertrouwen in zou moeten kunnen hebben.

Read More

Voorzitter,

De Kadernota ICT beleid is een uitwerking van de gekozen richting voor ICT, namelijk dat de basis op orde moet zijn en de provincie enkel volgend moet zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Dat is wat de PVV betreft ook meer dan genoeg, want ICT is een middel, en geen doel op zich.

 

De basis op orde brengen betekent dat er van een historisch ontstane lappendeken aan systemen moet worden toegewerkt naar een samenhangend applicatielandschap op basis van een ict architectuur. Daarnaast moet er veel gebeuren op het gebied van beveiliging van informatie en systemen.

 

Deze beide zijn zaken waar het bij overheden en in de non-profit sector nogal eens misgaat, en deze thema's baren onze fractie dan ook zorgen.

Read More

Geacht college,

 

Op 4 februari jl. ontvingen wij antwoord op onze schriftelijke Statenvragen omtrent de gecommuniceerde beloningsaanpassing van Culturele Hoofdstad directeur Martijn Sanders.

 

De vragen hadden betrekking op de opmerkelijke berichtgeving op de website van 2018Eindhoven|Brabant[1] over de overname van het contract met Martijn Sanders (artistiek directeur van 2018ECH) met oorspronkelijke looptijd tot 31 december 2013, door de nieuw opgerichte stichting 2018Eindhoven|Brabant en de aangepaste vergoeding per uur voor verleende diensten die nu overeen zou komen met die van een senior projectmanager bij de provincie of gemeente.

Read More